św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

W najbliższą niedzielę, 30 grudnia, w gdańskim...
Gdańscy zmartwychwstańcy co roku organizują po świętach Bożego Narodzenia koncert kolędowy. Występowała już m. in. Arka Noego, Zespół W Składzie. - W tym roku usłyszymy Magdę Anioł z zespołem. W programie koncertu znajdą się znane kolędy i pastorałki. Oprócz występu artystki będzie to też okazja do wspólnego kolędowania, całymi rodzinami, w naszym sanktuarium. Zapraszamy wszystkich, wstęp na koncert jest wolny - mówi ks. Arkadiusz Kita CR, wikariusz parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Gdańsku Strzyży.
Koncert odbędzie się w 30 grudnia br. o godz. 16 w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, ul. Gomółki 9.
Zespół Magdy Anioł od lat jest związany z polską sceną chrześcijańską. Poza programem autorskim wykonuje również koncerty kolędowe, postne, oprawę Eucharystii dla młodych oraz koncert Strych z aniołami (do tekstów Małgorzaty Nawrockiej). Poza standardowymi koncertami bywają również na rekolekcjach, ewangelizacjach, konferencjach, spotkaniach.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00