św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Życzenia abp Sławoja Leszka Głódzia dla...
Trzeba nam zawsze przy żłóbku Bożego Narodzenia myśleć o wielkiej rodzinie - Ojczyźnie - tym bardziej że Polacy jako naród zawsze bardzo głęboko przeżywali noc Bożego Narodzenia.
Twórcy naszej narodowej kultury zaświadczyli o tym, jak bardzo tajemnica Bożego Narodzenia tkwi głęboko w duszy polskiej. Potwierdza to cała tradycja, kolędy i obrzędowość.
Trzeba nam bardzo myśleć w noc Bożego Narodzenia o naszej Ojczyźnie, która jest wielką miłością wszystkich Polaków.
Jest jeszcze jedna taka wielka wspólnota, która noc Bożego Narodzenia przeżywa jako swoje wielkie, podstawowe święto - to jest wspólnota Ludu Bożego, Kościoła, chrześcijan, a także wszystkich ludzi, którzy czasem formalnie nie należą do Kościoła, ale przeżywają Boże Narodzenie, czasem głębiej aniżeli chrześcijanie z chrztu czy z metryk".
[kard. Karol Wojtyła, Kraków, opłatek 1977 r. Cytat za: "Noc wigilijna. Nieznane przemówienia, homilie i nagrania". Wyd. Biały Kruk, Kraków 2017]
Drodzy czytelnicy "Gościa Gdańskiego"!
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę pokoju Chrystusowego i błogosławieństwa Bożego wszystkim świętującym jubileusz 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Niech nadchodzący nowy rok Pański 2019 przyniesie jak najwięcej Bożych łask, by z odwagą i hartem ducha budować szczęśliwą przyszłość Ojczyzny.
+ abp Sławoj Leszek Głódź,
arcybiskup metropolita gdański, Boże Narodzenie 2018


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00