św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

W gdańskiej historycznej sali BHP odbyła się...
Gospodarzami spotkania byli Piotr Duda, przewodniczący związku, oraz szef Regionu Gdańskiego "S" Krzysztof Dośla. W uroczystości uczestniczył także bp Wiesław Szlachetka.
- Przyjście Bożego Syna na ziemię dokonało się dla nas i dla naszego zbawienia, oraz dla spełnienia tego najgłębszego pragnienia zakorzenionego w sercu każdego człowieka. Mowa, oczywiście o szczęściu - podkreślił biskup.
- W tym nadchodzącym czasie rozpoznajemy nieskończoną miłość Boga do nas, który jest do końca sprawiedliwy i miłosierny, dlatego potrzebne było przyjście Jezusa, aby odkupić świat. Potrzebna nam była ta ogromna ofiara, aby zadośćuczynić grzechom ludzkości - dodał bp Szlachetka.  
- Dlatego odkrywajmy w tych świętach, ogromną radość z tego, że życie nasze jest odkupione, że zmierzamy do miejsca, które przygotował nam Bóg, że każdy trud, który podejmujemy dla dobra i sprawiedliwości oraz każdy akt miłosierdzia ma sens, bo prowadzi nas do Ojca - mówił hierarcha.
Krzysztof Dośla podkreślił, że czas Adwentu na Wybrzeżu, to nie tylko, czas oczekiwania na przyjście Jezusa, ale również refleksji i pamięci o wydarzeniach grudniowych.
- Zanim będziemy mogli z radością przeżywać święta, to musimy przejść przez takie małe katharsis. Wspomnieć te wszystkie tragiczne daty i wiążące się z nimi wydarzenia. Jest to tym ważniejsze, że nadal są wśród nas uczestnicy tamtego czasu, a także rodziny ofiar. Stąd te wspomnienia są niezwykle żywe - mówi K. Dośla.  
Szef Regionu Gdańskiego "S" dodał, że wydarzenia grudniowe nadal budzą wiele emocji, m.in. dlatego, że wciąż nie rozliczono katów tamtych dni. - Nie zostali w żaden sposób ukarani. To ukazuje bezmiar niesprawiedliwości, który jest wciąż w Polsce obecny. Życzę sobie i wam, by to się zmieniło, byśmy potrafili dzielić się dobrem, rozmawiać, wspólnie szukać rozwiązań wszelkich problemów, a przede wszystkim, byśmy starali się unikać sytuacji i słów, które ranią innych - podkreślił K. Dośla.  
Życzenia uczestnikom spotkania złożył również Piotr Duda. - Pragnę podziękować wszystkim za pracę, którą wykonaliście w tym mijającym 2018 roku. Chciałbym, przede wszystkim, życzyć wam wszystkim zdrowia, radości oraz spokoju na ten nadchodzący, świąteczny czas - mówił.  


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00