św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

- Na wszystkich polskich okrętach i statkach...
Członkowie Konwentu Morskiego oraz przedstawiciele wszystkich gałęzi gospodarki morskiej spotkali się z metropolitą na wspólnej uroczystości opłatkowej. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, dowódcy Marynarki Wojennej oraz służb mundurowych.
W imieniu prezydenta Andrzeja Dudy głos zabrał min. Paweł Mucha, wiceszef Kancelarii Prezydenta RP.
- Życzę, by dobre zjawiska, które dzisiaj w gospodarce morskiej zauważamy, w przyszłym roku jeszcze bardziej się umacniały. Pan prezydent patrzy z ogromną nadzieją na te wszystkie zjawiska, które pod bacznym okiem pana kpt. Sulatyckiego, przewodniczącego Konwentu Morskiego, dzieją się dzisiaj w ramach działalności Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. To ważne nie tylko z perspektywy Wybrzeża, ale także całej Polski - mówił minister P. Mucha.
Przemawiający podkreślali rolę Konwentu Morskiego w łączeniu działań różnych podmiotów na rzecz harmonijnego rozwoju gospodarki morskiej.
- Te spotkania są niezwykle potrzebne. To właśnie podczas nich pokazujemy, że potrafimy się łączyć. A łączy nas Polska, Jej umiłowanie oraz pragnienie tego, by nasza ojczyzna była niepodległa, wolna i suwerenna. Jesteśmy narodem, który umiłował wolność we wszystkich obszarach - zaznaczał marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski.
Marszałek Karczewski zwrócił uwagę, że dzisiejsza polska wolność naznaczona jest pewnymi skazami. Wymienił wśród nich atak na podstawowe wartości, na których od wieków budowano naszą ojczyznę. - Potrzeba nam trwania w jedności. Przeżywamy ogromny atak na Kościół, nasz fundament, który spowodował , że Polska odzyskała niepodległość - stwierdził S. Karczewski.
- Dla mnie wartości o których mówił marszałek Karczewski są bardzo ważne. Przyleciałem dzisiaj z Kopenhagi, ze światowego kongresu związków zawodowych. Chciałem potwierdzić, że obecnie trwa wielki atak na wartości, które staramy się w Polsce pielęgnować: rodzinę i chrześcijaństwo... Większość związków zawodowych zachowuje się tak, że wartości te spychane są na margines - mówił Piotr Duda, przewodniczący NSZZ Solidarność.
Głos zabrał także Marek Gróbarczyk, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. - Pragnę podziękować panu kapitanowi Sulatyckiemu, jako szefowi Konwentu Morskiego, który powstawał w sposób prawdziwie ekspresowy. Niektórzy wówczas wątpili w rolę Konwentu. Okazało się, ze jest to niezwykle istotne ciało, które pracuje intensywnie, ma ogromny wpływ i czyni potężny wkład w obszar całej gospodarki morskiej. Pod kierownictwem pana kapitana ten Konwent pełni rolę, której cała branża oczekiwała - stwierdził minister.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00