św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Kilkaset osób wzięło udział w wydarzeniu...
Wybór miejsca na koncert doskonale wpisał się w sytuację braci z ulicy Świętojańskiej. Nie dość, że oba kościoły znajdują się przy tej samej ulicy, to jeszcze kilka lat temu kościołowi św. Jana również groziła katastrofa budowlana. Ogromnym wysiłkiem finansowym oraz wsparciem wielu osób udało się podnieść świątynię dosłownie z ruin i stworzyć z niej miejsce łączące sacrum i profanum - świątynię i salę koncertową. O tym wysiłku wspomniała przed koncertem Agnieszka Kowalska, pomorski wojewódzki konserwator zabytków, która osobiście zaangażowała się w ratowanie kościoła gdańskich dominikanów. W wydarzeniu wziął także udział o. Paweł Kozacki, prowincjał polskich dominikanów. - Nie mogło mnie tu zabraknąć. Wspieram z całej mocy wysiłki moich braci z Gdańska w ratowaniu ich kościoła. Na wsparcie mogą liczyć także od całej naszej dominikańskiej rodziny - mówił.
Potem w murach kościoła św. Jana zabrzmiała muzyka Stefana Wesołowskiego. To wybitny kompozytor, skrzypek i producent muzyczny. Tworzy muzykę teatralną i filmową, nagrywa albumy wydawane przez wytwórnie na całym świecie. Jest stypendystą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, był nominowany do Paszportu Polityki w 2017 r.
"Kompleta” powstała na zamówienie gdańskich dominikanów w 2006 roku. Utwór Stefana Wesołowskiego to dzieło oparte na tekście modlitwy brewiarzowej, muzyka napisana na dwa głosy, kwartet smyczkowy i delikatną elektronikę. "Kompleta” to dwugłos, w formie zawołań i odpowiedzi nawiązujących melodią do chorału gregoriańskiego, podparty muzyką skrzypiec, altówki i wiolonczeli. Z drugiej strony Wesołowski łączy tę klasykę z nowoczesnością, wplatając delikatne formy elektroniczne, które uzupełniają całość. Bez wątpienia to znakomite dzieło muzyki współczesnej. W gdańskim koncercie wystąpili: Maja Siemińska (głos), Robert Pożarski (głos), Stefan Wesołowski (kompozytor, 1 skrzypce), Anita Jarzębska (2 skrzypce), Jakub Szwarc (altówka), Anna Śmiszek (wiolonczela) i Michał Jacaszek (elektronika).
 


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00