św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Przyszli kapłani wkroczyli w kolejny etap...
Posługę akolitatu 13 przyszłych kapłanów przyjęło z rąk bp. Wiesława Szlachetki w czasie koncelebrowanej Mszy św. z kapłanami z gdańskiej kurii, seminarium duchownego i miejscowej parafii. Uroczystość zgromadziła też licznie rodziny kleryków. W homilii bp Wiesław, z racji przypadającej w tym dniu uroczystości Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej, odwoływał się wielokrotnie do jej postaci.
- Mówimy o niej "Stella Maris", "Gwiazda Morza". Tak nazywano po łacinie Gwiazdę Polarną, stały punkt na niebie. Tak Maryja jest stałym, widocznym dla nas znakiem, drogowskazem, jak dotrzeć do zbawienia. Ona je osiągnęła. Niech zawsze Wam patronuje, będzie Matką i Was wspiera - mówił biskup.
Na zakończenie kapłan przypomniał kandydatom do akolitatu, jaka jest ich posługa w Kościele. - Nazwa "akolita" z greckiego oznacza "towarzyszącego i posługującego ucznia". To kolejny krok w rozwoju wiary i przyjęcia święceń kapłańskich. Życzę Wam byście w tej drodze, a potem w kapłaństwie, naśladowali wiarę Maryi. Wiarę świadomą, będącą dialogiem z Bożym Słowem, wiarę cierpliwą i posłuszną we wszystkim, co Jej Syn nam mówi - zakończył bp Wiesław Szlachetka.
Po uroczystym przyjęciu posługi nowi akolici rozdali Komunię św. wiernym, wśród nich swoim rodzinom.
Przyjęcie posługi akolitatu to prócz stania się nadzwyczajnymi szafarzami Eucharystii, zadanie puryfikacji (czyszczenia) naczyń liturgicznych oraz przygotowywanie wiernych do udziału we Mszy świętej, uroczystości w parafii i pomoc potrzebującym.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00