św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

- Napawa nas dumą kariera tej szkoły, która...
Od Mszy św. odprawionej w gdyńskim kościele św. Piotra Rybaka rozpoczęły się tegoroczne obchody święta Uniwersytetu Morskiego. W odprawionej przez bp. Wiesława Szlachetkę Eucharystii uczestniczyli m.in. Mariola Chojnacka, dyrektor generalna w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, prof. Janusz Zarębski, rektor Uniwersytetu Morskiego, pracownicy naukowi, studenci oraz absolwenci uczelni.
- Święto Uniwersytetu Morskiego w Gdyni łączy się z uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP, która przypada 8 grudnia, bo w tym właśnie dniu 1920 roku, zainaugurowano dydaktyczne zajęcia w Szkole Morskiej w Tczewie i podniesiono banderę Polskiej Marynarki Handlowej na gmachu tej szkoły - wyjaśniał bp Wiesław. - Napawa nas dumą kariera tej szkoły, która dziś nosi zaszczytny tytuł jedynego w Polsce Uniwersytetu Morskiego, a któremu nadal patronuje Maryja Niepokalana - podkreślał.
- Matka Boża stanęła na początku tej uczelni. Ona ukazuje właściwy kurs i przybliża nas do Jezusa. Jej zawdzięczamy nasz rozwój przez to, że ukazała nam prawdziwe człowieczeństwo. Cieszymy się, że dzisiejszą posługę wobec nas czyni ks. bp Wiesław, który przybywa, by modlić się w intencji uczelni - podkreślał na wstępie o. Edward Pracz CSSR, europejski koordynator Duszpasterstwa Ludzi Morza.
Witająca biskupa Szlachetkę młodzież akademicka podkreślała wyjątkowość przeżywanego w tym roku święta. - W maju żegnaliśmy naszą szkolną fregatę Dar Młodzieży, która właśnie opływa świat dookoła dla upamiętnienia 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę. We wrześniu staliśmy się upragnionym Uniwersytetem Morskim. Żadne z tych wydarzeń nie miałoby miejsca, gdybyśmy od początku nie budowali na Skale(...) Prosimy o modlitwę, abyśmy zawsze budowali na Skale, którą jest tylko i wyłącznie Jezus Chrystus - mówili przedstawiciele studentów.
Mimo, iż 6 grudnia Kościół przeżywa wspomnienie św. Mikołaja, który jest także patronem żeglarzy, Eucharystię odprawiono z formularza uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP. W homilii bp Wiesław przybliżył teologiczną treść tej uroczystości, oraz wyjaśnił przynależne Maryi wezwanie "Gwiazda Morza".
- Św. Hieronim dostrzegł w imieniu "Myriam" dwa słowa: "myr" - które oznacza "światło" oraz "jam" - oznaczające "morze". Dlatego przetłumaczył to imię na język łaciński jako „stella maris”, czyli „gwiazda morska”. W taki sam sposób nazywano w języku łacińskim Gwiazdę Polarną, która ze względu na swe prawie niezmienne położenie, była wielką pomocą w nawigacji. Według niego, tak jak Gwiazda Polarna pomaga żeglarzom trafiać do celu, tak Maryja pomaga nam trafić do portu zbawienia - mówił hierarcha. - Możemy z całą pewnością uczyć się od Niej wiary. A nawet warto być w szkole Jej wiary. Bo Jej wiara osiągnęła zamierzony cel - pełnię zbawienia - dodał biskup.
Hierarcha przypomniał także historię Gdyni, w którą wpisuje się dążenie do realizacji patriotycznych inspiracji polskiego narodu. - Patrząc nieco głębiej na dzieje tego miasta nie można też nie dostrzec budującej roli Ewangelii Chrystusa, która tu kształtowała ludzkie serca, podnosiła na duchu oraz kreowała wartości, dzięki którym człowiek staje się bardziej człowiekiem. Wśród tych wartości są: wiara, umiłowanie mądrości, przedsiębiorczość i solidarność - zaznaczał.
- Dzisiaj dziękujemy Bogu za polskie morze, za nasze miasto, a zwłaszcza za Uniwersytet Morski w Gdyni, który wśród pięciuset najlepszych uczelni na świecie zajmuje 42 miejsce. Dziękujemy za wielkie rzeczy, które dokonują się w tej uczelni i przez tą uczelnie dla dobra wszystkich. Niech Maryja Niepokalana pomaga nam bezpiecznie przemierzać morze naszych codziennych wyzwań i trosk do ostatecznego celu naszego życia, którym jest zbawienie - mówił na zakończenie bp W. Szlachetka.
Po Mszy św. w auli im. T. Meissnera odbyło się uroczyste posiedzenie senatu Uniwersytetu Morskiego.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00