św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Doroczna Gala Wolontariatu archidiecezjalnej...
Gala odbyła się w sali konferencyjnej gdańskiego Muzeum II Wojny Światowej. To szczególnie ważne miejsce na mapie miasta, szczególnie w nawiązaniu do obchodzonej w tym roku 100. rocznicy odzyskania Niepodległości. Salę wypełniła grupa kilkuset członków Caritas z całej archidiecezji gdańskiej. Nim wręczono nagrody, wolontariusze mieli okazję obejrzeć przedstawienie pt. "Sekret". To niezwykłe przedsięwzięcie pod patronatem gdańskiej Caritas, w którym wzięli udział - grając role w sztuce - razem bezdomni i podopieczni Młodzieżowej Placówki Wychowawczej w Sopocie. Sztuka "Sekret", której prapremiera miała miejsce w sopockim teatrze "Atelier" w listopadzie br., to opowieść o odkrywaniu mocy płynącej z serca oraz błędach i braku zrozumienia rodziców wobec własnych dzieci. Wzruszające przedstawienie zostało nagrodzone gromkimi brawami i owacją na stojąco.
Po części artystycznej nagrodzono najlepszych wolontariuszy nagrodą Samarytanina Roku. Indywidualną nagrodę odebrała p. Zdzisława Kurczewska, wolontariuszka Młodzieżowej Placówki Wychowawczej w Sopocie, która od lat wspiera wychowanków m. in. pomocą w nauce. Rafał Stasiński otrzymał nagrodę za swoje zaangażowanie w projekty, przeprowadzone w ostatnich miesiącach, zaraz po rozpoczęciu współpracy - w tym projekt senioralny Bal na Dolnej, angażujący osoby z Dziennego Domu Seniora. Wśród Parafialnych Zespołów Caritas najlepszym w diecezji zostali wolontariusze z parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pierwoszynie. W kategorii Szkolnych Kół zwyciężył zespół Szkoły Podstawowej nr 38 z gdańskiego Niedźwiednika. - Nagrody to szczególne docenienie tych, którzy angażują się i w kreatywny sposób niosą przesłanie miłości bliźniego w swoich środowiskach. Honorujemy nimi także naszych wolontariuszy, którzy działają od lat i przyczyniają się do rozsiewania ziaren dobra wokół siebie - mówi ks. Janusz Steć, dyrektor gdańskiej Caritas.
W trakcie Gali rozdano także akty powołaniowe nowym kołom Caritas przy parafiach - takie powstały w Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Wejherowie - i 13. szkolnym organizacjom z całej diecezji. Na zakończenie nagrodzono też dziewięciu wolontariuszy zagranicznych, którzy przez rok działali w gdańskiej Caritas.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00