św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

- Stwierdziliśmy, że pokazując życie świętych,...
Na falach doskonale znanego na Wybrzeżu Radia Plus pojawiła się właśnie zupełnie nowa audycja. Przygotowane przez dziennikarzy minirelokekcje przeznaczone są dla wszystkich, którzy w czasie Adwentu pragną wyrwać się z obecnego w przestrzeni publicznej, nasilającego się zwłaszcza przed świętami kultu komercji, i przez krótką chwilę zastanowić się nad sensem swojego życia. Krótką, bo przedstawiany codziennie od poniedziałku do piątku o godz. 17.30 program, trwa zaledwie trzy minuty.
- Audycja podzielona jest na trzy części. Za każdym razem przedstawiamy konkretnego świętego lub świętych. Później staramy się przełożyć to ich życie na współczesność. Czyli powiedzieć o tym, jak możemy brać z nich przykład. Co możemy robić. Na końcu zadajemy jakieś konkretne zadanie, które ma nas prowadzić do świętości, a zarazem przygotować do świąt Bożego Narodzenia - opowiada Alicja.
Twórcy programu podkreślają, że nie chodzi tu o żadne moralizatorstwo, które może człowieka jedynie zniechęcić, ale o przedstawienie konkretnych przykładów życia i wyborów dokonywanych przez zwykłych ludzi, bo to one wskazują drogę do szczęścia i pociągają za sobą ludzkie serca.
- Chcemy pokazać, że święty to człowiek zwyczajny, prosty. W życiu potrafimy wiele namieszać, doświadczyć wielu zakrętów, myśląc, że w ten sposób dojedziemy do szczęścia. Ale świętości nie da się osiągnąć bez Boga. Być świętym - oznacza uczestniczyć w Bogu. Być w nim - dodaje ks. Łukasz Grelewicz, który zaangażował się w projekt plusowych rekolekcji.
- Ta audycja to rekolekcje w pigułce. Ale nawet mała pigułka potrafi wywołać bardzo wielką reakcję - podsumowuje ks. dr Maciej Kwiecień, dyrektor gdańskiego Plusa.
Radiowych rekolekcji Plusa można słuchać codziennie od poniedziałku do piątku, o godz. 17.30. Wyemitowane już programy można znaleźć także na: http://www.radioplus.pl
Więcej o inicjatywie dziennikarzy gdańskiego Plusa piszemy w kolejnym, 49 numerze Gościa Gdańskiego, który ukaże się już w przyszłą niedzielę.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00