św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Ojcowie dominikanie serdecznie zapraszają na...
Adwentowe nauki dla osób rozwiedzionych oraz osób żyjących w związkach niesakramentalnych odbywają się rokrocznie w gdańskim klasztorze o. dominikanów. W tym roku, z uwagi na zamknięcie świątyni z powodu grożącej katastrofy budowlanej, spotkania z kaznodzieją odbywają się w Kaplicy Królewskiej przy ul. Św. Ducha, o godz. 19.00. Nauki dla osób w związkach niesakramentalnych i rozwiedzionych rozpoczęła w poniedziałek Msza św. sprawowana przez o. Przemysława Hermana OP z gdańskiego klasztoru i o. Krzysztofa Pałysa OP z Warszawy. Ten ostatni wygłosił również homilię, a po Eucharystii konferencję. W nauce zajął się tematem modlitwy. - Modlitwa zmienia człowieka. Otwiera go na zupełnie innych wymiar rzeczywistości. Zaczyna inaczej widzieć i postrzegać, to co się wokół niego dzieje - mówił o. Krzysztof. Zakonnik wskazał również na znaczenie pokory w modlitwie. - Jeśli dostałeś od Boga dar modlitwy kontemplacyjnej, to nie proś go o dar używania słowa w modlitwie. Jesteś już na innym poziomie modlitwy. Z pokorą módl się, jak Ci mówi serce. Zobaczysz jak Bóg zmienia to, co wokół Ciebie, jak dokonuje cudów - dodał dominikanin.
Ciąg dalszy nauk we wtorek i środę również o godz. 19.00. Rozpoczyna je Msza św., a po niej konferencja. We wtorek po konferencji w Czarnej Sali odbędzie się spotkanie z rekolekcjonistą z możliwością zadawania pytań. W środę, po ostatniej konferencji o. dominikanie zapraszają na agapę w Sali Zielonej gdańskiego klasztoru.
 


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00