św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Zakończył się drugi Przegląd Teatrów...
- Z roku na rok poziom się podnosi - widzimy zmiany w zespołach, które przyjeżdżają kolejny raz - mówi Anna Halasz, przewodnicząca jury oraz współorganizatorka wydarzenia. Tworząc Przegląd Teatrów Amatorskich "Kurtyna", chcieli dać możliwość zaprezentowania się szerszej publiczności, zespołom, które w swoich spektaklach przekazują pozytywne wartości.
- Są to często trupy, które przygotowały spektakl, wystawiły go dla lokalnej społeczności i nie mają dalszych możliwości prezentacji. "Kurtyna" jest miejscem, w którym mogą dotrzeć do szerszego grona odbiorców - dodaje A. Halasz.
W tym roku zaprezentowało się 18 teatrów. Były teatry tańca, dziecięce, osób niepełnosprawnych i dorosłych. Niektórzy przyjechali z interpretacjami znanych dzieł, a inni z autorskim scenariuszami.
Jarek Szydłak, pomysłodawca i współorganizator "Kurtyny", podkreśla, że każda edycja przeglądu pokazuje, że warto podejmować trud przygotowania. - Występują u nas grupy, które totalnie zaskakują formą przekazu. Rozbraja mnie ich profesjonalne przygotowanie i różnorodność podejmowanych tematów. "Kurtyna" pokazuje, że ludzie chcą działać - mówi.


 


Publiczność bardzo entuzjastycznie przyjęła występ Zespołu NiemaGotu


Justyna Liptak /Foto GośćGalę finałową poprzedził występ zespołu niemaGotu. Muzycy wykonali swoje najbardziej znane utwory, w tym Hymn ŚDM "Błogosławieni Miłosierni". Kilka godzin wcześniej poprowadził również warsztaty wokalne.
Wyboru najlepszych spektakli dokonała kapituła konkursowa. Złota Kurtyna 2018 powędrowała do Teatru Czarne Owieczki za spektakl "Wolność" za dojrzałość, harmonię i prawdziwość interpretacji aktorskiej.
A poniżej pełna lista nagrodzonych w tegorocznej edycji Przeglądu Teatrów Amatorskich "Kurtyna":

Kurtyna Specjalna dla Teatru Ephata w spektaklu "Apokalipsa. U wrót doliny" za harmonię ruchu, obrazu i dźwięku oraz malarski rozmach inscenizacji;
Kurtyna Specjalna dla Teatru 40 Serc w spektaklu "Jestem. Brzydkie kaczątko - historia prawdziwa" za wdzięk, spójność stylistyczną i precyzję wyrazu;
Nadzieja Teatrów Amatorskich dla Teatru Czarne Owieczki za spektakl "Wolność";
Nagroda Publiczności dla teatru 2LITTLE za spektakl "Balladyna - historia prawdziwa";
Kurtyna Specjalna dla Łukasza Grzywacza za rolę narratora w spektaklu "Bajka o niebieskim ptaku" z doskonałym wyczuciem mowy i dojrzałą świadomością języka;
Kurtyna Specjalna dla Joanny Majewskiej za poruszające role żony w spektaklu "Okno" i Anioła Ciemności w spektaklu "Apokalipsa. U wrót doliny";
Kurtyna Specjalna dla teatru 2LITTLE w spektaklu "Balladyna - historia prawdziwa" za żywiołowość, energię i humor;
Kurtyna na BIS dla Młodzieżowej Akademii Teatralnej w spektaklu "Znaki czasu" za artystyczne odkrywanie signum temporis;
Kurtyna na BIS dla Teatru Bambo w spektaklu "Niepodległa, niepokorna" za przełamywanie schematów i pomysłowość sceniczną;
Kurtyna na BIS dla Teatru St. Lawrence w spektaklu "Ostatecznie" za odwagę podejmowania najtrudniejszych tematów;
Kurtyna na BIS dla Pilskiego Teatru Tańca w spektaklu "Obcy" za artystyczną umiejętność kreowania świata, który porusza serca;
Kurtyna na BIS dla Teatru Kłobuczki w spektaklu "Świtezianka: za umiejętność pokazywania widzowi Mickiewicza bez słów
Kurtyna na BIS dla Teatru Rapsodycznego im. Świętego Jana Pawła w spektaklu "Karmelita" za przywołanie starożytnej tradycji chóru i podejmowanie wyjątkowych wyzwań artystycznych;
Kurtyna na BIS dla teatru Scena Młodych Małego Kacka w spektaklu "Sklep bławatny" za dostrzeganie spraw zapomnianych choć wyjątkowo ważnych;
Kurtyna na BIS dla Teatru Gwiazdy z 13-stki w spektaklu "Anioły są wśród nas" za wdzięk i kreowanie świata pełnego dobrej energii;
Kurtyna na BIS dla teatru 2LITTLE w spektaklu "Balladyna - historia prawdziwa" za żywiołowość i młodzieńcze spojrzenie na dramat romantyczny;
Kurtyna na BIS dla Akademii Teatralnej Dzieci i Młodzieży w spektaklu "Spotkanie przy malowanej ścianie" za muzyczną oprawę i piękny obraz niewinności;
Kurtyna na BIS dla Teatru Na Wzgórzu w spektaklu "Mały książę" za niekonwencjonalne spojrzenie na Małego Księcia;
Kurtyna na BIS dla Teatru Vector w spektaklu "Jezus żyje" za odwagę i sceniczny entuzjazm;
Kurtyna na BIS dla Klubu Inicjatyw Twórczych w spektaklu "Okno" za przekonywujące kreowanie scenicznej rzeczywistości;
Kurtyna na BIS dla Teatru Czarne Owieczki w spektaklu "Wolność" za powściągliwość scenograficzną i wyrazistość kreacyjną;
Kurtyna na BIS dla Teatru Impuls w spektaklu "Strach ma wielkie oczy" za wdzięk i pomysłowość scenicznej realizacji;
Kurtyna na BIS dla teatru Ephata w spektaklu "Apokalipsa. U wrót doliny" za wyrazistość sceniczną;
Kurtyna na BIS dla Teatr 40 Serc w spektaklu "Jestem brzydkie kaczątko - historia prawdziwa" za wyjątkową wrażliwość, która dostrzega piękno w każdym człowieku'
Kurtyna na BIS dla teatru Teatralna Szóstka w spektaklu "Bajka o niebieskim ptaku" za artystyczną umiejętność budowania mostów do serc.

Patronem medialnym przeglądu był "Gość Niedzielny".


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00