św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

- Dzisiaj, chcemy objąć dziękczynieniem tych,...
Msza św. z okazji 40. rocznicy powstania diecezjalnych struktur Odnowy w Duchu Świętym zgromadziła w katedrze oliwskiej wielu przedstawicieli oraz sympatyków wspólnot charyzmatycznych. Eucharystii, którą sprawowało kilkunastu kapłanów zaangażowanych w działania Odnowy przewodniczył bp Zbigniew Zieliński.
- Chcemy prosić Pana Boga, aby umacniał nas w jedności, abyśmy razem działali w Duchu Świętym, a wszystko, co czynimy, robili nie dla siebie, ale dla większej chwały Bożej - mówił na początku mszy św. ks. Sylwester Malikowski, diecezjalny duszpasterz Odnowy w Duchu Św.
W homilii bp Zbigniew przypomniał początki oraz historię wspólnot Odnowy w Duchu Świętym, działających w diecezji gdańskiej. Nakreślił także zadania, jakie stoją przed każdym z wyznawców Chrystusa.
- Chciałbym zaprosić wszystkich do postawienia sobie pytania i odpowiedzi na nie. Czy rzeczywiście żyjemy mocą sakramenty bierzmowania, czy go wykorzystujemy i na nim budujemy? I co jest wyznacznikiem dojrzałej wiary? - pytał biskup. - Przede wszystkim odkrycie w sobie tego, że jesteśmy owocem Bożej Miłości - odpowiadał po chwili.
- Ludzkość nie potrafi często dostrzec tej miłości i na nią odpowiedzieć. My chcemy dać ją jeszcze pełniej niż dotąd - mówił hierarcha. Zaznaczał także, że brak odpowiedzi na miłość Boga rodzi w sercu człowieka samotność i pokusę samowystarczalności. - Dzisiejszy człowiek wydaje się być opuszczony, nie tylko przez innych ludzi, ale nawet przez samego siebie - stwierdził. 


Po Eucharystii odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu

ks. Rafał Starkowicz /Foto Gość


- Dzisiaj mamy okazję na to, by bez lęku odkrywać zadania, które Opatrzność przed nami stawia. To właśnie wspólnota Ducha pisze jedność pomiędzy tymi, którzy w wierzą w Boga i pozwala im stać się świadectwem i znakiem dla współczesnego świata - mówił hierarcha.
Bp Zbigniew zaznaczył także, że wolność ducha możliwa jest także wówczas, gdy brak mu zewnętrznej wolności i suwerenności. Stwierdził, że to właśnie wiara, przekazywana przez polskie rodziny ocaliła wolność Polaków w czasach okupacji i zniewolenia komunistycznego. Dlatego właśnie obchody 40-lecia Odnowy wpisują się szczególnie w obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Przekazał też pozdrowienia od abp Sławoja Leszka Głódzia, metropolity gdańskiego, który obchody 40-lecia Odnowy w Duchu Świętym objął swoim szczególnym patronatem.
Po Mszy św. członkowie wspólnot jeszcze długo trwali przed wystawionym Najświętszym Sakramentem w modlitwie adoracji i uwielbienia.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00