św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Duchowni męczennicy patronami roku...
Abp Sławoj Leszek Głódź ogłosił swym dekretem Archidiecezjalny Rok Jubileuszowy Błogosławionych Męczenników okresu II wojny światowej. Są nimi: ks. Marian Górecki, ks. Bronisław Komorowski, ks. kmdr ppor. Władysław Miegoń, ks. Franciszek Rogaczewski i s. Alicja Kotowska. Decyzja o patronacie błogosławionych duchownych została podjęta na prośby kapłanów, osób życia konsekrowanego i wiernych diecezji. - Dla wzrostu wiary i pobożności oraz dla ukazania bohaterskich wzorców Duchownych Niezłomnych - napisał w swym dekrecie metropolita gdański.
Okazją do wydania dekretu stała się również, obchodzona w przyszłym roku kalendarzowym, 20. rocznica beatyfikacji Męczenników Duchownych, której dokonał św. papież Jan Paweł II 13 czerwca 1999 roku w Warszawie. Jest nią także 80. rocznica wybuchu II wojny światowej, w czasie której Błogosławieni Męczennicy ponieśli śmierć za wiarę w Boga, Kościół i Ojczyznę.
- Ufam, że Rok Jubileuszowy ożywi kult Błogosławionych Męczenników oraz przyczyni się do wzrostu gorliwości kapłanów posługujących w archidiecezji gdańskiej. Jednocześnie wyrażam nadzieję, że orędownictwo Błogosławionych wyjedna dar nowych powołań, zwłaszcza do Gdańskiego Seminarium Duchownego i do wspólnot zakonnych - czytamy w dekrecie arcybiskupa.
Sylwetki Błogosławionych Męczenników:
Ks. Marian Górecki (1903-1940). Był charyzmatycznym duszpasterzem Polaków w Wolnym Mieście Gdańsku, posługiwał w kaplicy MB Częstochowskiej w Gdańsku-Nowym Porcie. Szczególnie oddany młodzieży, został aresztowany już w dniu wybuchu wojny, następnie deportowany do obozu koncentracyjnego w Stutthofie. Po siedmiu miesiącach rozstrzelany w Wielki Piątek 22 marca 1940 r., razem z ks. Bronisławem Komorowskim. Przed śmiercią wypowiedział słowa przebaczenia wobec prześladowców.
Ks. Bronisław Komorowski (1889-1940). Proboszcz parafii pw. św. Stanisława Biskupa w Gdańsku Wrzeszczu, duszpasterz polskiej kolonii w Dolnym Wrzeszczu i polskich studentów Politechniki Gdańskiej. Aresztowany 1 września 1939 r. równocześnie z ks. Marianem Góreckim, z którym przebył podobną drogę cierpień w Stutthofie, aż do egzekucji w Wielki Piątek 22 marca 1940 r. Przygotowywał się na śmierć, uczestnicząc potajemnie we Mszy św. Wielkiego Czwartku, sprawowanej z więźniami.
Ks. kmdr ppor. Władysław Miegoń (1892-1942). Kapelan marynarki wojennej. Parafianie z Gdyni mówili o nim: "nasz ojciec". Trafił do niewoli we wrześniu 1939 r., gdyż nie chciał pozostawić rannych marynarzy. Potem, za organizację uroczystości patriotycznych 11 listopada w oflagu, został przeniesiony do obozu w Buchenwaldzie. Stamtąd trafił do Dachau, wyniszczony przez choroby i nieludzkie warunki obozowe zmarł 15 września 1942 r.
Ks. Franciszek Rogaczewski (1891-1940). Proboszcz polskiej parafii pw. Chrystusa Króla w Gdańsku, kapelan polskich kolejarzy i pocztowców w WMG. Aresztowany 1 września 1939 r., po długich torturach został rozstrzelany 11 stycznia 1940 r. w pobliżu Gdańska. Na krótko przed zabraniem na egzekucję powiedział do swojego wikariusza, razem z nim uwięzionego: "Wiesz, czuję, że zginę; powiedz moim ukochanym wiernym w kościele Chrystusa Króla, że chętnie oddam swe życie za Chrystusa i Ojczyznę".
S. Alicja Maria Jadwiga Kotowska CR (1899-1939). Ukończyła studia biologiczne i chemiczne. Wojna zastała ją jako dyrektorkę szkoły i przełożoną domu w Wejherowie. Ostrzeżona o aresztowaniu oświadczyła, że nie może pozostawić sióstr bez opieki. Po raz ostatni widziano ją, gdy na więziennym podwórzu wchodziła do samochodu ciężarowego wraz z grupką dzieci żydowskich, które trzymała za rączki, dodając im otuchy. Zamordowana 11 listopada 1939 r. w Piaśnicy.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00