św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

28 listopada 1918 roku marszałek Józef...
Podniesienie wielkiej gali banderowej na okrętach Marynarki Wojennej, uroczysta Msza św. kościele garnizonowym MW w Gdyni Oksywiu pod przewodnictwem bp. gen. bryg. Józefa Guzdka w trakcie, której odsłonięto tablicę poświęconą 100-leciu utworzenia Marynarki Wojennej, a także złożenie kwiatów oraz zapalenie zniczy w Kwaterze Pamięci na oksywskim Cmentarzu Marynarki Wojennej, poprzedziły uroczystości, które w samo południe rozpoczęły się przy Pomniku Polska Morska na Skwerze Kościuszki w Gdyni.
- Te 100 lat wspaniałej historii motywuje, ale także zobowiązuje i stawia przed nami potężne wyzwanie do jeszcze lepszej i bardziej wzorowej służby. Dbajmy wspólnie o nasz skarb, Polskę - zwrócił się do marynarzy, dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych gen. broni Jarosław Mika.
Obchody zapoczątkowało podniesieni flagi państwowej, a uroczysta odprawa wart przy Pomniku Polska Morska. Oddano również salut świąteczny, w postaci 21 wystrzałów armatnich, z ORP "Błyskawica".
W skierowanym do uczestników obchodów liście prezydent Andrzej Duda podkreślił, że budowa Marynarki Wojennej, a także infrastruktury związanej z morzem i jego obroną, była jednym z największych i najbardziej spektakularnych przedsięwzięć odrodzonej Rzeczypospolitej. - "Dziś, po stu latach działań w czasie wojny i w czasie pokoju, Marynarka Wojenna strzeże polskiego wybrzeża i realizuje zadania sojusznicze w ramach NATO" - napisał prezydent, prezydent w liście, który odczytał w Gdyni gen. bryg. Jarosław Kraszewski z BBN.
- "Możemy być dumni z osiągnięć Marynarki Wojennej, z jej wierności, cierpliwości i tradycji. Chcę podziękować za wysiłek wkładany w codzienną służbę na okrętach, w jednostkach brzegowych i instytucjach dowódczych. Dziękuję za obronę wybrzeża i udział w międzynarodowych operacjach i ćwiczeniach" - podkreślił w liście A. Duda.  
- "Chcę podziękować także za to, że zachowują Państwo pamięć o marynarskich bohaterach i ich godnej naśladowania postawie. Szczególnym wyrazem tej pamięci było sprowadzenie do kraju szczątków admirała floty Józefa Unruga oraz jego towarzyszy broni i podwładnych" - napisał prezydent.


 


Na zakończenie uroczystości złożono kwiaty przy Pomniku Polska Morska


Justyna Liptak /Foto Gość- "Myśląc o historii, nie sposób nie wspomnieć o obecnych planach rozwoju Marynarki Wojennej. Oczekuję, że niebawem zapadną decyzje dotyczące wzmocnienia jej potencjału. Będę jako zwierzchnik sił zbrojnych wspierał ich efektywną realizację" - napisał A. Duda.
- "Wierzę, że podstawowym kryterium wyboru kierunków rozwoju sił morskich będzie przydatność z punktu widzenia zapewnienia Polsce bezpieczeństwa na morzu. Bezpieczeństwa, które jest niepodzielne, ale też wymagające. Modernizacja Marynarki Wojennej jest wymogiem teraźniejszości" - podkreślił w liście prezydent.
- "Życzę Marynarce Wojennej RP kolejnych stuleci pomyślnego rozwoju i służby. Obyśmy nie musieli nigdy, wzorem naszych przodków, bronić naszej granicy zbrojnie. Jednocześnie, chciałbym, aby wszyscy Polacy mieli świadomość i byli przekonani, że gotowość do takiej obrony musimy stale zachowywać, bez względu na okoliczności" - zakończył swój list prezydent.
– "Ten piękny jubileusz jest okazją do oddania honorów wszystkim byłym i obecnym polskim marynarzom, którzy dowiedli, że są mistrzami w swoim zawodzie, a jednocześnie ludźmi, na których zawsze można polegać" - napisał w swoim liście Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, który odczytał gen. broni Jarosław Mika.
Z okazji 100. rocznicy utworzenia Marynarki Wojennej przy nabrzeżu Skweru Kościuszki zacumowały i zostały udostępnione do zwiedzania trzy okręty Marynarki Wojennej: okręt rakietowy ORP "Grom", niszczyciel min ORP "Kormoran" i okręt podwodny ORP "Sęp". Natomiast w Muzeum Marynarki Wojennej otwarto wystawę "Mamy rozkaz Cię utrzymać".


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00