św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

- Na krzyżu zwyciężyła prawda, której żadna...
Suma odpustowa, którą w gdańskim kościele Chrystusa Króla odprawił abp Sławoj Leszek Głódź, zgromadziła 25 listopada tłumy parafian i przybyłych na uroczystość gości. Wśród zgromadzonych nie zabrakło władz państwowych i samorządowych. W Eucharystii uczestniczył m.in. Dariusz Drelich, wojewoda pomorski. Obecni byli także Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska oraz Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
- Jezus jest Królem cichym i pokornym, Królem odrzuconym i wyśmianym, Królem osądzonym i skazanym na śmierć. Tylko ten wyszydzony Król jest nadzieją dla świata, a w szczególności dla nas wierzących - mówił w homilii abp Sławoj Leszek Głódź.
- Misją Jezusa i treścią Jego przesłania jest głoszenie królestwa Bożego i jego realizacja pośród ludzi przez znaki i cuda. To królestwo Chrystusa zostało powierzone Kościołowi, który ma za zadanie głosić je i szerzyć wśród wszystkich narodów mocą Ducha Świętego - wyjaśniał.
Hierarcha podkreślał, że miłość Boga do każdego człowieka, ukazania w Jezusie Chrystusie, najpełniej ukazuje duszę chrześcijaństwa. Pociąga ona za sobą wezwanie do miłości rozciągającej się również na nieprzyjaciół.
Abp Głódź przypomniał także postać bł. ks. Franciszka Rogaczewskiego, pierwszego proboszcza i budowniczego kościoła Chrystusa Króla, stworzonego dla mieszkających w przedwojennym Gdańsku Polaków. - Jako gorliwy duszpasterz dbał o duchowy rozwój powierzonych swojej pieczy wiernych. Kochał Polskę i do miłości ojczyzny wychowywał swoich parafian - przypomniał metropolita.
- Na krótko przed swoją śmiercią, podczas wieczornej rozmowy z ks. Alojzym Muzalewskim, ks. Rogaczewski wypowiedział pamiętne słowa: "Wiesz, czuję że zginę. Powiedz moim ukochanym wiernym w parafii Chrystusa Króla, że chętnie oddaję swe życie Pro Christo et Patria" - mówił abp Sławoj Leszek Głódź.
W homilii metropolita streścił także wyjątkową historię kościoła Chrystus Króla.
- Budynek kościoła miał służyć celom sakralnym tylko przez pewien czas. Zbudowany jako dom spotkań dla gdańskiej polonii został tymczasowo zaadaptowany dla potrzeb liturgii. W zamyśle budowniczych właściwa świątynia - duża, piękna katedra gdańskiej polonii - miała stanąć obok. Jednak wybuch II wojny światowej pokrzyżował te plany. Przez kolejne lata, dzięki staraniom duszpasterzy i wiernych świątynia ta nabierała swego wyrazu. Wzbogaciła się o witraże, granitową posadzkę, a w ostatnich latach niemal całkowicie zmieniła swój wystrój. To, co pozostało w niej jednak niezmienione, to figura Chrystusa i wiara ludzi, którzy w trudzie wznoszenia tego gmachu wyrażają swoje przywiązanie do Króla Wszechświata - mówił kaznodzieja.
- Zgromadzeni wokół ołtarza, gorąco prosimy Jezusa, by zakrólował w naszych sercach, naszych rodzinach, wspólnocie parafialnej i całej Ojczyźnie - dodał na zakończenie.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00