św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.


- Reakcja na poprzednie edycje była na tyle pozytywna, że postanowiliśmy to uwielbienie kontynuować. Był to strzał w dziesiątkę, bo okazało się, że ludzie tego chcą, były nawet głosy osób, które mówiły, że przyszły dosłownie na chwilę, a zostały kilka godzin i żałowały, że nie mogą być z nami jeszcze dłużej - mówi Aleksandra Korcz, koordynator "Uwielbienia 24H".
Trwająca 24 godziny modlitwa rozpoczęła się w sobotę 20 października o godz. 15 w dolnym kościele parafii pw. św. Mikołaja w Gdyni.
- Przez dobę uwielbialiśmy Boga śpiewam i modlitwą. W sumie zagrały 24 zespoły - muzycy zmieniali się co godzinę. Osobiście najbardziej lubię nocny klimat naszej inicjatywy, bo wówczas modlitwa przesiąknięta jest ogromną intymnością spotkania z Bogiem. Muzycy grają spokojniej, chociaż nie jest to regułą, gdyż w tym roku o 3 nad ranem zabrzmiała perkusja - uśmiecha się A. Korcz.  
Centralnym punktem skupiającym zespoły, a także osoby, biorące udział w uwielbieniu był Jezus w Najświętszym Sakramencie. - To dzięki Niemu stajemy się wspólnotą. On nas do siebie przyciąga, a my poprzez muzykę chcemy wyśpiewać Mu chwałę i oddać cześć - dodaje koordynatorka.
W uwielbieniu mógł wziąć udział każdy. Wystarczyło przyjść - zostać na chwilę - albo na kilka godzin. Do muzycznej modlitwy zapraszały zespoły z terenu całej archidiecezji gdańskiej.
Marcin Damięcki z zespołu "Projekt Koinonia", który swoim muzycznym uwielbieniem do wspólnej modlitwy porwał kilkadziesiąt osób bardzo się cieszy się, że powstają takie inicjatyw jak "Uwielbienie 24H".  
- To pokazuje, że Kościół jest otwarty. Daje przestrzeń, by uwielbiać Jezusa na różny muzyczny sposób. Od tego spokojnego - po totalnie radosny i przepełniony Bożym powerem. Każdy z tych zespołów, które włączyły się w inicjatywę uwielbienia to ogromne bogactwo Kościoła - mówi.
Patronat medialny nad wydarzeniem objął "Gość Niedzielny".


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00