św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.


Przegląd Pieśni Patriotycznej odbywał się pod hasłem: "Nasze dziedzictwo - Polska", zaczerpniętym ze słów św. Jana Pawła II, będącym inspiracją nie tylko dla uczestników, ale dla wielu Polaków.
- Przez konkurs podtrzymujemy więc nie tylko pasję wspólnego śpiewania, ale zachęcamy do poznawania historii naszej ojczyzny. A jest to tym ważniejsze w tym roku, kiedy obchodzimy 100. rocznicę odzyskania przez Polaków niepodległości, która jest dla wszystkich szczególnym jubileuszem - mówi Joanna Olbert, prezes Zarządu Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej.
- Pragniemy tym naszym śpiewem pokazać bogactwo kultury Polskiej, która przez całe wieki zagrzewała Polaków do miłości do ojczyzny, a także do walki o nasz kraj, szczególnie w czasach zaborów. Te pieśni, które później powstawały, a które będą dzisiaj wykonywane, to nasze wielkie dziedzictwo - mówi ks. Zbigniew Cichon, asystent kościelny DIAK AG.
- Św. Jan Paweł II, którego wspominaliśmy kilka dni temu w związku z obchodami Dnia Papieskiego, zawsze przypominał, że jesteśmy dziećmi tej ziemi i to jest dziedzictwo, które możemy przekazywać. Cieszę się, że tak wielu młodych Polaków - dzieci i młodzieży - zechciało wziąć udział w tym przeglądzie - dodaje ks. Cichon.
Ks. Piotr Toczek, proboszcz parafii przypomniał, że przegląd wpisuje się również w przeżywaną 40. rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na stolicę Piotrową.
- Polska zawsze była w jego sercu. Na temat ojczyzny mówił tak: "Polska, dostatnia jest szczęśliwa w interesie pokoju i dobrej pracy. Jako syn polskiej ziemi czynię te słowa w szczególny sposób moim własnym życzeniem dla narodu i państwa. Gorąco pragnę, aby Polska miała zawsze właściwe sobie miejsce pośród narodów Europy, pomiędzy Wschodem a Zachodem" - przypomniał.
Piotr Gierszewski, współorganizator dodaje, że przegląd to nie tylko sposób na wyrażenie chwały Boga poprzez śpiew, ale również pokazać postawę patriotyzmu. - Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, czym jest patriotyzm, ale ten przegląd można uznać za jeden z jego przejawów - mówił.
Wykonanie pieśni zostało ocenione przez profesjonalne jury. Pod uwagę brane były: dobór repertuaru, emisja, intonacja oraz dykcja. Wyróżnienia otrzymali: Marta Anioł i Celina Meller z parafii ks. Stanisława BM oraz zespół Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański "Jagódki".
Nagrodę małego "Orła" przyznano Kornelii Więciarz ze SP nr 5 w Kwidzynie, "Orzeł" średni przypadł - ex aequo - w udziale zespołowi "Kwartet" również ze SP nr 5 w Kwidzynie oraz zespołowi "Oktecik" ze SP nr 52 w Gdańsku.
Grand Prix i wyjazd do Warszawy na koncert w Zamku Królewskim otrzymała Aleksandra Krauze ze SP nr 5 w Kwidzynie.
Patronem medialnym Przeglądu Pieśni Patriotycznej był "Gość Niedzielny".


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00