św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.


Pielgrzymka co roku łączy wszystkich ministrantów i lektorów z gdańskiej  archidiecezji. - To doskonała okazja, żeby się poznawać, budować więzi, a przez to umocnić swoją wiarę, poczuć jedność Kościoła i doświadczyć mocy Bożej - mówi ks. Piotr Belecki, diecezjalny duszpasterz ministrantów i lektorów.
Tegoroczną atrakcją była możliwość odwiedzin w GSD. - Mamy okazję pokazać w jakich warunkach uczą się i mieszkają klerycy. Ponad 95 procent naszych studentów trafia do nas właśnie poprzez służbę liturgiczną - mówi ks. dr Krzysztof Kinowski, rektor GSD.
W Auli św. Jana Pawła II na pielgrzymów czekał raper i freestylowiec Arkadio. Dał żywiołowe świadectwo działania Boga w jego życiu. - Chcę wam powiedzieć o tym, że w życiu trzeba mieć marzenia, rozwijać talent i dążyć do ich realizacji. Jeśli robimy to z Bogiem, pomoże nam w tym - mówi Arkadio.
Na zakończenie, w trakcie uroczystej Mszy św. u oliwskich cystersów młodzi ludzie odnowili przyrzeczenia ministranckie i lektorskie.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00