św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.


- Ponad 18 lat czekaliście na konsekrację Waszej świątyni. Jest potężna, mogłaby być bazyliką, na którą Żukowo zasługuje. Szczególnie ze względu na liczbę osób uczestniczących w niedzielnych Mszach św. Dbajcie o to, by tak się działo nadal - mówił abp Sławoj Leszek Głódź do parafian. Biskup wspomniał o budowie i żarliwej modlitwie żukowskich wiernych. Przypomniał, że budowa świątyni, prowadzenie inwestycji wiąże się z trudami, cierpieniem i wysiłkiem. Ale też z konkretnym dziełem i ludźmi. - Wasz kierownik budowy ma mocny uścisk dłoni, to człowiek czynu. Przez te ręce przeszły tysiące cegieł. Wasz kościół to świątynia zbudowana z cegieł, kamieni i cementu. To ludzie są żywymi kamieniami kościoła. Jesteście wybranym plemieniem, abyście ogłaszali chwalebne dzieła Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swego światła – mówił abp Głódź. Wspomniał także o zasługach proboszcza Czesława Lasa. - Dzięki niemu działa tu wiele grup. Liczna służba liturgiczna, skąd wyjdą, daj Boże, kolejni kapłani. Zespoły muzyczne, które nagrywają płyty, chór, Caritas. Tu było pole, rżysko, uroczysko, a dzisiaj jest piękna świątynia, wierni, którzy uczestniczą w tej wspólnocie. To znaki, że parafia żyje. Żyje także dzięki duszpasterzom, kapłanom – podkreślił abp Głódź.
Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Żukowie została powołana 25 lipca 1999 r. 28 lipca 2002 r. odbyła się uroczystość poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego, pochodzącego z grobowca św. Faustyny. W grudniu 2002 r. poświęcenia kościoła i dzwonów dokonał abp Tadeusz Gocłowski, ówczesny metropolita gdański.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00