św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.


Obchody "Hubertusa" zgromadziły 20 października w katedrze oliwskiej władze i członków organizacji łowieckich, przedstawicieli samorządów oraz delegacje leśników.
Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił bp Zieliński.
- Środowisko myśliwskie wypełnia troska o tradycję i kulturę, a także budowanie właściwych - opartych na poszanowaniu zasad etycznych - relacji ze Stwórcą - podkreślił hierarcha.  
Bp Zieliński zaznaczył, że każdego roku wspólnej modlitwie hubertowskiej towarzyszy odwołanie się do życia św. Huberta. - Odbywamy swoistego rodzaju pielgrzymkę w czasie i przestrzeni udając się do VII wieku do Gaskonii, by odkrywać na nowo bogactwo życia św. Huberta - mówił.
-  Zamiłowanie do polowania odziedziczył po swoim ojcu. Towarzyszył mu często na łowach. Ponoć w wieku 14 lat uratował mu życie podczas polowania na niedźwiedzia w Pirenejach. Łowiectwo było jego pasją - kontynuował.  
- Niektóre źródła wskazują jednak, że prowadził swawolne wręcz hulaszcze życie. Tak było do roku 695, kiedy polując w Górach Ardeńskich, nie bacząc na nic, w sam Wielki Piątek napotkał białego jelenia z promieniejącym krzyżem w wieńcu. Miał wtedy usłyszeć głos Stwórcy ostrzegający go przed jego niepohamowaną pasją i nakazujący mu udanie się do Lamberta - biskupa Maastricht. Przejęty objawieniem, tak też uczynił. Udał się na służbę bożą do biskupa Lamberta. Rozpoczął studia teologiczne i działalność misjonarską w Ardenach i Brabancji. By ostatecznie z rąk papieża Sergiusza otrzymać sakrę biskupią - podkreślił.
- Św. Hubert odkrył swoje powołanie i jeszcze bardziej życie ofiarował na służbę Stwórcy i człowiekowi. To wyznacznik dla nas. To okazja do postawienia sobie pytania: "Czy jest w naszej pasji ciągle miłość do świata stworzonego?" - pytał hierarcha.
- Odcinamy się tutaj, pozostawiając na boku różnego rodzaju niemądre i fałszywe, przewrotne dyskusje towarzyszące współczesnemu człowiekowi. Te, które nadają grzechowi rangę cnoty, a cnocie rangę grzechu, które doprowadzają do diametralnego pomylenia porządku rzeczy oraz wartości etycznych - w tym również - dzieła stworzenia - podkreślił.
- Bądźmy ponad tym, nie wdawajmy się we współczesną czczą paplaninę, ale nie czujmy się również zwolnieni od tego, by etykę czynić jeszcze bardziej powinnością każdego z nas i nadawać jej ludzki kształt - w podejmowanych praktykach myśliwskich - wyjaśnił biskup.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00