św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.


Data uroczystości - 19 października - nie została wybrana przypadkowo, gdyż jest to dzień porwania i męczeńskiej śmierci błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki.
Na uroczystości, które odbyły się przy pomniku bł. ks. Bronisława Komorowskiego w Gdańsku-Wrzeszczu zaprosił Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku.
Wśród gości byli m.in.: marszałek Senatu Stanisław Karczewski, abp Sławoj Leszek Głódź, posłowie na Sejm Janusz Śniadek i Małgorzata Zwiercan, europosłanka Anna Fotyga, oraz Dariusz Drelich, wojewoda pomorski.  
- To święto ma służyć przypominaniu sylwetek księży męczenników - księży niezłomnych, których w naszej historii nie brakuje. W czasie II wojny światowej Kościół katolicki poniósł ogromne ofiary. Prawie dwadzieścia procent osób konsekrowanych poniosło śmierć. W tym ten syn wielkiego Kociewia - bł. ks. Bronisław Komorowski - mówi prof. Mirosław Golon, dyrektor gdańskiego IPN.
- Polakom potrzebny jest taki moment przybliżenia tych najbardziej bohaterskich czasów Kościoła katolickiego. Bo te ataki na Kościół, które pojawiały się w okresie okupacji czy komunizmu - fałszywe i obraźliwe - przesiąknięte propagandą, z którą zetknął się ks. Jerzy Popiełuszko, niestety nadal trwaj - podkreślił prof. Golon.
- Dlatego przypomnienie o najwspanialszych kartach Kościoła, o niezłomnych kapłanach jest naszym obowiązkiem. Bo stanowią oni ogromny katalog dobra i wartości, który powinniśmy realizować. Jesteśmy im to winni - dodał dyrektor.
- Ta uroczystość jest swoistym leczeniem z amnezji historycznej, która dotyczy wkładu duchownych i Kościoła w niepodległość naszej ojczyzny. Błogosławieni - ks. Bronisław Komorowski, ks. Franciszek Rogaczewski, ks. Marian Górecki, a także ks. Władysław Miegoń - należą do duchowych przywódców Gdańska. Oddajemy im dzisiaj hołd, także w duchu dziękczynienia za ich męczeństwo - podkreślił abp Sławoj Leszek Głódź.
Marszałek Senatu Stanisław Karczewski zaznaczył, że duchowni jak bł. ks. Jerzy Popiełuszko to niezłomni bohaterowi całej Polski. - Pamiętajmy o tym, że przez 123 lata to Kościół i osoby duchowne przechowywały w naszych sercach Polskę i miłość do niej. Dzięki temu, nasza ojczyzna przetrwała, choć została wykreślona z mapy świata - mówi marszałek.  
- Dzisiaj chcemy oddać cześć i honor nie tylko ks. Jerzemu Popiełuszce, chociaż to on jest wielkim pomnikiem, który nosimy w sercach i jesteśmy mu niezwykle wdzięczni za jego odwagę, poświęcenie, determinację oraz ogromną niezłomność. Jednak przeżywając ten dzień pamiętajmy nie tylko o nim, ale o wszystkich kapłanach, którzy trwali przy polskości i swoją postawą pokazywali nam w którym kierunku powinniśmy pójść - zakończył S. Karczewski.
Uroczystość zakończyła się złożeniem wieńców pod pomnikiem bł. ks. Bronisława Komorowskiego.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00