św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.


To już 3. edycja "Uwielbienia 24H" organizowana przez wspólnotę "Trójmiejskie Uwielbienie" - grupę modlitewno-muzyczną, zrzeszającą muzyków profesjonalistów i amatorów. Hasłem tegorocznego spotkania będą słowa: "Posłani by służyć".
- Działamy, ponieważ chcemy zachęcać innych do uwielbiania Boga, razem, podczas organizowanych wydarzeń i później także w zwykłej codzienności, by poruszać serca i zbliżać do Bożej miłości. Zapraszamy wszystkich do współtworzenia tej przestrzeni modlitwy - zachęcają organizatorzy.
- Nasze uwielbienie tym razem odbędzie się w weekend rozpoczynający tydzień misyjny, dlatego szczególnie chcemy zachęcić w tym czasie do wielbienia w swoim powołaniu oraz do dziękczynienia za oddaną służbę osób konsekrowanych na rzecz Kościoła - dodają.
Trwająca 24 godziny modlitwa rozpocznie się już w sobotę o 15.00 w Dolnym Kościele parafii pw. św. Mikołaja w Gdyni.
Patronem medialnym wydarzenia jest "Gość Niedzielny".


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00