W piątek 19 października metropolita gdański przewodniczył Mszy św. z okazji 100. rocznicy powstania Terenowych Organów Administracji Wojskowej.
Uroczysta Eucharystia zgromadziła w kościele garnizonowym św. Apostołów Piotra i Pawła w Gdańsku przedstawicieli władz wojskowych, samorządowych i administracyjnych.  
Metropolita przypomniał, że dzisiejsze święto nawiązuje do podpisania tymczasowej ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej. Ustawa ta powoływała do życia okręgowe komendy uzupełnień, a także powiatowe komendy uzupełnień, które były pierwszymi terenowymi organami władzy administracyjno-wojskowej w wolnej Polsce.
- Święto to jest młode - liczy zaledwie 6 lat - gdyż zostało ustanowione przez ministra obrony narodowej w 2012 roku, dla upamiętnienia dnia podpisania tymczasowej ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej z 27 października 1918 roku - wyjaśnił.
Abp Głódź podkreślił, że tegoroczne spotkanie ma szczególne znaczenie, bowiem przypada w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. - Niepodległość nie przyszła sama. Została wywalczona mieczem, piórem oraz tożsamością, a także modlitwą. A do utrzymania języka i ducha Niepodległej przez 123 lata niewoli przyczynił się kościół, za co w roku 1918 podziękował parlament - mówił.
- Uroczystości takie jak ta mają bardzo ważne zadanie. Mają rozbudzać pamięć, zespalać tożsamość, edukować młode pokolenie i uczyć patriotyzmu, który nie jest jedynie zwietrzałym słowem. Patriotyzm to wolność - wobec własnej ojczyzny - nie depcząc i nie poniżając przy tym innych narodów - bo wtedy mamy już do czynienia z nacjonalizmem - podkreślił.
- Dlatego życzę wam wiele mądrości i odwagi. Jak powiedział marszałek Józef Piłsudski: "Dla Ciebie, Polsko, i dla Twojej chwały" - zakończył metropolita.