św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.


W piątek 19 października metropolita gdański przewodniczył Mszy św. z okazji 100. rocznicy powstania Terenowych Organów Administracji Wojskowej.
Uroczysta Eucharystia zgromadziła w kościele garnizonowym św. Apostołów Piotra i Pawła w Gdańsku przedstawicieli władz wojskowych, samorządowych i administracyjnych.  
Metropolita przypomniał, że dzisiejsze święto nawiązuje do podpisania tymczasowej ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej. Ustawa ta powoływała do życia okręgowe komendy uzupełnień, a także powiatowe komendy uzupełnień, które były pierwszymi terenowymi organami władzy administracyjno-wojskowej w wolnej Polsce.
- Święto to jest młode - liczy zaledwie 6 lat - gdyż zostało ustanowione przez ministra obrony narodowej w 2012 roku, dla upamiętnienia dnia podpisania tymczasowej ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej z 27 października 1918 roku - wyjaśnił.
Abp Głódź podkreślił, że tegoroczne spotkanie ma szczególne znaczenie, bowiem przypada w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. - Niepodległość nie przyszła sama. Została wywalczona mieczem, piórem oraz tożsamością, a także modlitwą. A do utrzymania języka i ducha Niepodległej przez 123 lata niewoli przyczynił się kościół, za co w roku 1918 podziękował parlament - mówił.
- Uroczystości takie jak ta mają bardzo ważne zadanie. Mają rozbudzać pamięć, zespalać tożsamość, edukować młode pokolenie i uczyć patriotyzmu, który nie jest jedynie zwietrzałym słowem. Patriotyzm to wolność - wobec własnej ojczyzny - nie depcząc i nie poniżając przy tym innych narodów - bo wtedy mamy już do czynienia z nacjonalizmem - podkreślił.
- Dlatego życzę wam wiele mądrości i odwagi. Jak powiedział marszałek Józef Piłsudski: "Dla Ciebie, Polsko, i dla Twojej chwały" - zakończył metropolita.  


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00