św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.


Temat emigracji przedstawiony w filmie obejmuje czas od lat 70. XX w. aż do współczesności. Wystąpili zarówno emigranci, którzy powrócili do Polski i ci którzy nadal żyją na obczyźnie. Relacjonują swoje związki z Ojczyzną, mówią o narodowych tradycjach i jak Polacy funkcjonują w innym kraju. Historie emigrantów przedstawiono najpierw młodzieży z trójmiejskich liceów - I i III LO w Gdańsku i X LO w Gdyni. Reakcje i przemyślenia zarejestrowano i dołączono do filmu. Tak powstał obraz obejmujący zwierzenia emigrantów i rozważania młodzieży nad miejscem dalszego życia. młodych ludzi, którzy dopiero będą podejmować decyzję, gdzie chcą żyć.
Projekt zrealizowano przy wsparciu Europejskiego Centrum Solidarności, Fundacji Centrum Solidarności, Gdyńskiego Centrum Filmowego i Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura-Interwencje, przy udziale uczniów i nauczycieli z trójmiejskich szkół.
 


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00