św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.


W uroczystej zbiórce z tej okazji wziął udział Mariusz Błaszczak, szef MON, posłowie, wojewoda pomorski i generalicja Wojska Polskiego. - W Gdyni jest czas powrotów. Powrócili marynarze zamordowani przez UB. Dwa tygodnie temu powróciły szczątki admirała Józefa Unruga. A dziś do Gdyni powróciło oficjalnie dowództwo polskiej Marynarki Wojennej - mówił minister.
Według ministra, na ulicach Gdyni będzie więcej mundurów Marynarki Wojennej, będzie więcej żołnierzy polskich. - Od dziś możemy powiedzieć, że oficjalnie Inspektorat Marynarki Wojennej rozpoczął swoją służbę w Gdyni – dodał.
Minister Obrony Narodowej złożył także wiązankę kwiatów pod tablicą dowódcy Marynarki Wojennej, admirała floty Andrzeja Karwety, który zginął tragicznie w katastrofie pod Smoleńskiem. Po zakończonej zbiórce minister Mariusz Błaszczak wziął udział w odprawie z kadrą dowódczą Marynarki Wojennej. W uroczystości udział wzięli m. in. Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Jarosław Mika, Inspektor Marynarki Wojennej kontradm. Jarosław Ziemiański, Dowódca Centrum Operacji Morskich – Dowództwa Komponentu Morskiego wiceadm. Krzysztof Jaworski, Dowódca 3. Flotylli Okrętów kmdr Mirosław Jurkowlaniec oraz kadra dowódcza jednostek Marynarki Wojennej.
Dowództwo Marynarki Wojennej funkcjonowało w Gdyni do końca 2013 roku, w styczniu 2014 roku zostało rozformowane i przeniesione do Warszawy jako Inspektorat Marynarki Wojennej. 4 października br. Sejm przyjął reformę systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP. To pierwszy etap reformy Systemu Kierowania i Dowodzenia (SKiD) w Siłach Zbrojnych RP. Inauguracja służby Inspektoratu przybliża Gdynię do reaktywacji Dowództwa Marynarki Wojennej w swej historycznej i naturalnej lokalizacji.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00