św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.


Mszę św. poprzedziło "Requiem Piaśnickie" w wykonaniu Teatru Otwartego z Gdańska, przejmujący spektakl wokalny, muzyczny i słowny, opisujący w poetycki sposób zbrodnię piaśnicką. Przy Kaplicy Sanktuarium Piaśnickiego, w sosnowym lesie, gdzie 79 lat temu rozpoczęły się masowe egzekucje Polaków z Kaszub i Pomorza, zgromadziły się tłumy. Przybyli minister Jarosław Sellin, posłowie, wojewoda pomorski i marszałek woj. pomorskiego, samorządowcy, służby mundurowe, kompania Marynarki Wojennej RP i liczni mieszkańcy. Wiele osób stanowili bliscy pomordowanych w Lesie Piaśnickim. Prezes "Rodziny Piaśnickiej", Małgorzata Śliwicka, odczytała zgromadzonym list prezydenta Andrzeja Dudy do uczestników uroczystości. - W pierwszych miesiącach wojny wymordowano tysiące polskich uczonych i nauczycieli, zakonnic i księży, lekarzy i prawników, działaczy społecznych, urzędników, artystów, przedsiębiorców, weteranów, harcerzy. Wszystkich, którzy mogli w jakikolwiek sposób zagrozić niemieckiej dominacji rozumianej jako całkowite podporządkowanie innych narodów. W przekonaniu mocodawców tego nieludzkiego barbarzyństwa miało ono zepchnąć Polaków do roli wiecznych niewolników - napisał prezydent.
Przed rozpoczęciem Mszy św. przemówił jeszcze Henryk Skwarło, wójt gminy Wejherowo. Przypomniał zgromadzonym, że zbrodnia piaśnicka wciąż czeka na wydobycie z niepamięci. - To się zmienia. Powstał już film "Kamerdyner", w którym zbrodnia została w przejmujący sposób ukazana. Jest Muzeum Piaśnickie, które z pewnością przewróci pamięć o ofiarach i katach - mówił.
Do nieznanej historii zbrodni nawiązał też w swej homilii abp Sławoj Leszek Głódź. - Co do Piaśnicy, to trwa jeszcze amnezja historyczna i ignorancja w wielu środowiskach, w wymiarze Pomorza i całej Polski. Z dołów śmierci trzeba wydobyć prawdę o najmroczniejszej zbrodni na Pomorzu. Dokonanej przez tzw. piątą kolumnę mniejszości niemieckiej. Często sąsiadów zza miedzy, zza ściany. Listy przyszłych ofiar z niemiecką skrupulatnością przygotowano już w 1937. Wtedy został przesądzony los pomorskich elit - mówił abp Głódź.
W dalszej części swego słowa metropolita gdański koncentrował się na tematyce wierności, nawiązując do niedzielnej Ewangelii. Zarówno w sferze małżeństwa, jak i wierności Chrystusa, który "do końca nas umiłował". - Wierność wiele ma imion. Jest przymiotem ludzkiego serca, sumienia i umysłu. I postaw ludzkich. Jeśli jesteśmy wierni Bogu, to też rodzinie, Kościołowi i wartościom, które tworzą człowieka. Nic nowego nie wniosły nowe ideologie, wprowadziły fałszywe pojęcia. Ale nie pojęcie wierności. Ludzie, którzy ponieśli tu śmierć byli wierni. Wierni Polsce. Ukształtowani w polskich rodzinach, nie chorowali na amnezję. Ukształtowani w polskim języku i Chrystusowej ewangelii - mówił metropolita.
Arcybiskup wskazał, że jedyną winą ofiar było to, że byli Polakami albo nie pasowali do wizji społeczeństwa hitlerowskiego. - Elita z Pomorza musiała zginąć, bo wróg chciał stworzyć naród pariasów i niewolników. Byli Polacy z Niemiec, którzy nie chcieli wyrzec się polskości. Byli też Niemcy, wrogowie systemu. Niemcy, chorzy psychicznie, którzy nie pasowali do wizji doskonałego społeczeństwa. Wszyscy oni byli ofiarami "mysterium iniquitatis", misterium nieprawości - dodał abp Głódź.
Zbrodnia w Piaśnicy nazywana "pomorskim Katyniem" to pierwsza odsłona wojennego ludobójstwa, jakiego nazistowskie Niemcy dopuściły się na polskich elitach, z przedwojennych obszarów powiatu morskiego, wejherowskiego, kartuskiego, Gdyni i Wolnego Miasta Gdańska. Według szacunków w piaśnickich lasach zabito, pochowano, a w 1944 roku spopielono 12-14 tys. osób - głównie Polaków z Pomorza.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00