św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.


Siedmiu kleryków III roku Gdańskiego Seminarium Duchownego przyjęło dzisiaj strój duchowny. Mszy św. podczas której odbyła się uroczystość obłóczyn przewodniczył ks. dr Krzysztof Kinowski, rektor GSD. Wraz z nim Eucharystię celebrowali moderatorzy i profesorowie GSD oraz zaprzyjaźnieni z obłóczanymi klerykami kapłani.
Na początku uroczystości ksiądz rektor pobłogosławił alumnom III roku sutanny. Następnie obłóczani udali się na cysterskie krużganki, gdzie z pomocą wybranych kleryków i księży, po raz pierwszy przywdziali strój duchowny. Od lat w GSD aktowi temu towarzyszy zwyczaj ucinania końcówek krawatów, na znak zmiany, jaka dokonuje się w życiu przyjmujących sutanny. 


Obrzęd cięcia krawatów i przywdziewania sutanny odbywa się na cysterskich krużgankach. Obłóczanym alumnom pomagają w nim starsi koledzy.

ks. Rafał Starkowicz /Foto Gość


W skierowanej do alumnów homilii - opierając się na słowach niedzielnej Ewangelii - ks. Kinowski mówił o podobieństwach, jakie łączą powołanie do kapłaństwa i małżeństwa. Podkreślał, że przyjęcie stroju duchownego podobne jest do zaręczyn, jakie dokonują się między narzeczonymi.
- Wraz z dzisiejszym dniem, kiedy przestajecie nosić strój świecki, macie w sposób widzialny zaznaczyć wobec wszystkich, że wasze życie nie należy już tylko do Was, ale do Chrystusa - mówił ks. rektor.
- Dzisiaj Bóg przyodziewa was w swoją szatę. Pochyla się nad każdym z was, aby umocnić w was wezwanie do pójścia za Nim, abyście na nowo rozpalili w sobie miłość do Jego Oblubienicy - Kościoła - zaznaczał Ks. K Kinowski. 


- Staliście się w pełnym znaczeniu tego słowa klerykami. Noście go z dumą i odpowiedzialnością. Także za Kościół, którego tera jesteście widzialnymi reprezentantami - mówił ks. Krzysztof Kinowski.

ks. Rafał Starkowicz /Foto Gość


- To ważne wydarzenie w toku całej formacji do kapłaństwa i pierwsze tak doniosłe od chwili waszego wstąpienia do seminarium dwa lata temu. Ta piękna uroczystość nie wyda jednak wielkich owoców w waszym życiu, jeżeli za zmianą zewnętrzną nie pójdzie wasza wewnętrzna przemiana. Nie sprzeniewierzajcie się nigdy tej szacie, którą dzisiaj otrzymaliście - apelował kaznodzieja.
- Chcesz być szczęśliwym klerykiem, a w przyszłości kapłanem? Buduj swoje życie na Chrystusie. Na głębokiej z Nim relacji. Trzeba dbać o jakość relacji z Chrystusem, bo tylko wtedy będziecie w stanie obronić wasze powołanie, wasze kapłaństwo - stwierdził kapłan.
Po Mszy św. na plac przed seminarium wypełnili członkowie rodzin obłóczonych oraz ich znajomi i przyjaciele, by złożyć świętującym alumnom życzenia.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00