św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.


To była niezwykle wzruszająca uroczystość, szczególnie dla parafian, którzy szczelnie wypełnili świątynię na Wzgórzu Marii w gdyńskim Wielkim Kacku. Towarzyszyli im minister, samorządowcy, gdynianie i delegacje z Torunia, gdzie spędził sporo czasu. Łez i wzruszenia nie kryli ci, dla których poświęcił nad ćwierćwiecze swego życia, parafianie z kościoła św. Wawrzyńca. - Ksiądz Ryszard większość z nas znał z imienia. Dzwonił do nas w dniach naszych imienin z życzeniami. Zawsze mogliśmy liczyć na jego serdeczne, ojcowskie rady i modlitwę, którą nas codziennie otaczał - mówili parafianie, żegnając swego wieloletniego proboszcza.
W słowach pożegnania wskazywali oni na takie przymioty ks. Ryszarda jak szczodrość, dobroć i uśmiech, który zawsze gościł na jego twarzy. W trakcie żałobnej Mszy św. przypomniano szczegółowo sylwetkę ks. Kwiatka i jego doczesne zasługi dla społeczności gdynian.
Śp. ks. prałat Ryszard Kwiatek urodził się 30 lipca 1940 roku w Raciniewie (pow. chełmiński). W 1954 roku rozpoczął edukację w Collegium Marianum w Pelplinie, zaś w roku 1958 w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Święcenia kapłańskie przyjął 17 maja 1964 roku w Pelplinie z rąk bp. Kazimierza Józefa Kowalskiego. Po święceniach pracował jako wikariusz w licznych pomorskich parafiach, m. in. w kolegiacie gdyńskiej, gdzie w latach 1968-1977 był wikariuszem ks. Hilarego Jastaka, legendarnego kapłana Gdyni. Od 1 września 1989 roku objął probostwo w Parafii pw. Św. Wawrzyńca w Wielkim Kacku. W tej parafii po 26 latach pełnienia urzędu proboszcza przeszedł na emeryturę, podczas której w miarę możliwości wspomagał pracujących tu kapłanów w posłudze duszpasterskiej.
W trakcie pracy kapłańskiej ks. Ryszard Kwiatek pełnił różne funkcje. Był wicedziekanem Dekanatu Toruń, a później Dekanatu Gdynia Orłowo. Gorliwa praca i zaangażowanie pasterskie Śp. Księdza Ryszarda Kwiatka zostało docenione uhonorowaniem go tytułem prałata i włączeniem do grona Kapelanów Honorowych Jego Świątobliwości Ojca Świętego Jana Pawła II. Śp. Ksiądz Prałat Ryszard został również Kanonikiem Gremialnym Kapituły Kolegiackiej Gdyńskiej.
- Dziękujemy dziś ks. Ryszardowi za jego kapłaństwo. Dobrze, że wspomniano dziś wielokrotnie o tym, że trzeba kochać swych księży i modlić się za nich. W przykładzie jego służby widać, że tak się działo. On także odwdzięczał się jak mógł swoim parafianom. Warto przypomnieć słynny ogród zoologiczny przy parafii, który zorganizował dla najmłodszych parafian. Jego przejście na emeryturę było wzorcowe. Wszystko przygotował dla swojego następcy i parafian - dodał metropolita gdański, żegnając gdyńskiego prałata.
Ks. prałat Ryszard Kwiatek zmarł nagle 4 października 2018 roku, w 79 roku życia i 55 roku kapłaństwa. W pamięci wiernych pozostaje gorliwym kapłanem i zatroskanym o dobro parafii uśmiechniętym duszpasterzem.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00