św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.


Parafia pw. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Chwaszczynie, św. Mikołaja w Gdyni i św. Urszuli Ledóchowskiej w Gdańsku - stąd rekrutują się przyszli uczestnicy wyjazdu. Od kilku miesięcy wspólnie poznają się, modlą i szukają źródeł finansowania wyjazdu. Opiekę nad nimi sprawuje ks. Łukasz Szymanowski, diecezjalny koordynator ŚDM, posługujący w parafii w Chwaszczynie. - Mocno przepracowaliśmy ostatnie miesiące, pomimo tego, że trwały wakacje. Przede wszystkim, w sierpniu spotkaliśmy się wszyscy razem na rekolekcjach w ośrodku w Dębkach, który prowadzą księża zmartwychwstańcy. To miejsce sprzyja takiemu spotkaniu - była modlitwa, czas wyciszenie, skupienia, odwiedziny u sióstr w Żarnowcu, ale były też kajaki, plaża, radosne spędzanie czasu. Zbieraliśmy też fundusze w parafii, przygotowaliśmy loterię fantową, kwestowaliśmy na dożynkach - mówi ks. Łukasz.
Każdego 20. dnia miesiąca młodzież będzie ze sobą na spotkaniu formacyjnym z katechezą. Ten duchowy etap przygotowuje ich na uroczyste rozesłanie, które odbędzie się 1 grudnia na Jasnej Górze. Uczestnicy wyjazdu do Panamy pracują także nad programem swego pobytu w Ameryce. Swoją bazę będą mieli w diecezji Chitré, obejmująca prowincje Herrera i Los Santos. Złożyli już projekt na Festiwal Młodych, który odbędzie się w ramach ŚDM. - Chcemy w nim pokazać to, co najlepszego w naszych stronach. Na pewno będzie w tej prezentacji dużo akcentów kaszubskich i związanych z Trójmiastem - dodaje ks. Szymanowski.
Grupa ma zaplanowany wylot do Panamy na 14 stycznia 2019 r. Teraz skupiają się na zbiórce funduszy, która umożliwi im realizację celu. - Przed nami kwesty na zabawie andrzejkowej, loterie fantowe, ruszyliśmy ze zbiórką na portalu zrzutka.pl, rozesłaliśmy pisma do potencjalnych sponsorów i mecenasów. Szukamy wszystkich możliwości sfinansowania wyjazdu. Możemy się pochwalić, że nasi parafianie wsparli nas kwotą ponad 30 tys. złotych. To wystarczy na sfinansowanie wyjazdu czterech osób z naszej grupy - mówi ks. Szymanowski.
Link do video o przygotowaniach grupy: https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=Q82fFQCUYz0


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00