św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.


Władze szkół wyższych Wybrzeża, przedstawiciele senatu uczelni, profesorowie, studenci oraz liczne poczty sztandarowe uczestniczyły 1 października w uroczystej Mszy św., rozpoczynającej nowy rok akademicki. Eucharystię, której przewodniczył abp Sławoj Leszek Głódź, odprawiali wraz z nim bp Zbigniew Zieliński oraz księża zajmujący się w diecezji pracą naukową. Oprócz rektora, moderatorów i wykładowców Gdańskiego Seminarium Duchownego, byli wśród nich także rektorzy dwóch pozostałych seminariów działających na terenie metropolii gdańskiej: pelplińskiego i toruńskiego.
Homilię wygłosił ks. prof. Jan Perszon. Kaznodzieja przedstawił etos uniwersytetów oraz podkreślił ich wpływ na kształtowanie się szeroko pojętej kultury Zachodu. Zaznaczał też, że od początków ich istnienia, głównym celem, jaki przyświecał działalności uczelni, było poznanie prawdy.
- Chodziło o to, by uzgodnić poznawczo człowieka z rzeczywistością - podkreślał. Dodał także, że poznanie prawdy polega na zjednoczeniu się z Chrystusem. - Dzisiaj - w większości - uniwersytety zrezygnowały z misji cywilizacyjnej, a studenci oczekują od uczelni jedynie praktycznego przygotowania do fachu, w którym można porządnie zarobić - mówił ksiądz profesor. 


Homilię do zgromadzonych wygłosił ks. prof. Jan Perszon.

ks. Rafał Starkowicz /Foto Gość


- Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie Jego samego, aby człowiek - poznając Go i miłując - mógł dotrzeć także do pełnej prawdy o sobie - cytował encyklikę Jana Pawła II "Fides et ratio".
Po Mszy św. przedstawiciele uczelni Wybrzeża wraz metropolitą udali się na Uniwersytet Gdański, by uczestniczyć w uroczystym rozpoczęciu roku akademickiego w tej uczelni.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00