św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.


Przy dźwięku syren wszystkich okrętów Marynarki Wojennej, transportująca ciała admirała Józefa Unruga i jego małżonki Zofii korweta ORP Gen. Tadeusz Kościuszko, wpłynęła 30 września do gdyńskiego Portu Wojennego. Na nabrzeżu, zgodnie z ceremoniałem wojskowym, witali ją przedstawiciele dowództwa Polskich Sił Zbrojnych, ministerstwa obrony narodowej, pododdziały Marynarki Wojennej, delegacje władz państwowych i samorządowych oraz członkowie rodziny admirała.
Po zacumowaniu, na pokładzie ORP Kościuszko, odprawiono krótkie nabożeństwo żałobne. Następnie w asyście oficerów Marynarki Wojennej, szczątki bohatera przeniesione zostały na przygotowane wcześniej lawety. W ten sposób, po 79 latach niezłomny obrońca Wybrzeża, adm. Unrug powrócił do ojczyzny, dla której poświęcił całe swoje dojrzałe życie.
- Od Rozewia okrętowi ORP Gen. Tadeusz Kościuszko, na którym te szczątki były transportowane, towarzyszyły dwie jednostki bojowe ORP Kaszub i ORP Grom. To były 32 mile morskie ostatniej podróży admirała. Mają one symboliczny wydźwięk, gdyż właśnie 32 dni trwała obrona lądowa Wybrzeża, której dowodził admirał Unrug - podkreśla kmdr ppor. Pioch. - Powrót admirała uczciliśmy także poprzez zamieszczenie wizerunku admirała na jednym z masztów barkentyny ORP Iskra, która wyszła naprzeciw admirałowi - dodaje.
W kondukcie pogrzebowym trumny przewieziono następnie na pokład okrętu desantowego ORP Kraków, który wyruszył do portu w Helu, gdzie jutro odbędą się dalsze uroczystości żałobne.
Admirał Józef Unrug w 1939 roku dowodził obroną polskiego Wybrzeża. Miejsce swojego dowodzenia przeniósł na Hel, który podczas Wojny Obronnej 1939 roku stał się jednym z ostatnich polskich bastionów. Po kapitulacji Helu 2 października 1939 roku dostał się do niemieckiej niewoli. W 1945 roku po opuszczeniu oflagu VII A w Mürnau w Bawarii, nie wrócił do Polski. Udał się do Wielkiej Brytanii, później do Maroka, aby ostatecznie osiąść we Francji. Zamieszkał w Domu Polskim w Lailly en Val pod Orleanem, gdzie pracował jako kierowca ciężarówki. Zmarł we Francji w nocy z 28 lutego na 1 marca 1973 roku i został pochowany w kaplicy zamku Branickich w Montresor nad Loarą.
Program uroczystości:
Hel, 1 października 2018
09.00-09.55 - wystawienie trumien w kościele pw. Bożego Ciała w Helu;
09.55-10.00 - odsłonięcie tablic poświęconych ofiarom reżimu komunistycznego;
10.00-11.00 - Msza św., której przewodniczyć będzie bp Wiesław Szlachetka;
11.30-12.30 - uroczystości patriotyczne przy Pomniku Obrońców Helu;
12.30-14.30 - uroczyste przejście okrętów MW RP z Helu do Gdyni - z trumnami śp. wiceadmirała Józefa Unruga i jego małżonki Zofii na pokładzie (w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, przejazd drogą lądową);
14.30-15.05 - przejście konduktu pogrzebowego do kościoła garnizonowego MW pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Gdyni Oksywiu;
15.15-21.00 - czuwanie przy trumnach śp. wiceadmirała Józefa Unruga i jego małżonki Zofii.
Gdynia, 2 października 2018
Uroczysty pogrzeb państwowy z ceremoniałem wojskowym
08.00 - podniesienie wielkiej gali banderowej na okrętach MW;
08.00-10.00 - wystawienie posterunku honorowego przy trumnie śp. wiceadmirała Józefa Unruga w Kościele Garnizonowym MW pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Gdyni Oksywiu (ul. inż. J. Śmidowicza 47);
10.00-11.20 - msza święta pogrzebowa; 11.20-12.50 - przejście konduktu pogrzebowego na Cmentarz Marynarki Wojennej (ul. ks. Muchowskiego 18);
12.50-14.10 - uroczysty pochówek w Kwaterze Pamięci na Cmentarzu Marynarki Wojennej, z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00