św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.


Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem ks. bp. Zbigniewa Zielińskiego była zwieńczeniem trzydniowych uroczystości. Koncelebrowali ją liczni kapłani, Księża Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalnej z polskiej prowincji i księża z Dziekanatu Śródmieście. W gdańskim kościele zakończyła się też peregrynacji relikwii po Polsce.
W homilii bp Zieliński swoje rozważania rozpoczął od historii wyjścia Izraelitów z Egiptu. - Każdy ma swoją Ziemię Obiecaną i każdy ma swój Egipt niewoli. To jest istota i wymowa krzyża. Niejeden z nas, z jednej strony trzyma się ręką suto zastawionego sakramentami ołtarza, z drugiej zaś, trawiony dolegliwościami współczesnego wieku, traci poczucie wartości tego co zostało mu dane. Często doświadczamy życiowego zagubienia. Wtedy jeszcze lepiej rozumiemy siłę krzyża - mówił bp Zieliński.
Nawiązał też do kwestii ludzkich słabości, które dotykają wszystkich ludzi, w tym ludzi Kościoła. - Z jednej strony wołamy o ludzi normalnych w Kościele, a gdy daje o sobie znać ich normalność, m. in. w przejawach słabości, pierwsi rzucimy w nich kamień. Nie chodzi w tych słowach o usprawiedliwianie ludzkich słabości i grzechów, bo ich usprawiedliwić się nie da, ale by zrozumieć, że właśnie po to umarł Chrystus. Skoro on umarł za nasze grzechy, to powinniśmy z tego wydarzenia odebrać lekcję - dodał bp Zbigniew.
Kolejne rozważania dotyczyły samego krzyża. - Krzyż jest bogatszy niż tylko dar przebaczenia. To, co dokonało się na krzyżu i obficie płynące z niego miłosierdzie, to przede wszystkim wyobraźnia miłosierdzia. Każe nam jeszcze bardziej zafascynować się dobrem. Obecność relikwii Krzyża Świętego nie jest magicznym wydarzeniem, które samo przez się zdziała cuda. To co dokonało się na krzyżu, jest tak samo mocne, gdy te relikwie u nas są i gdy ich nie ma. Przybyły tutaj by zmusić nas jeszcze bardziej do tego, by pełniej odkryć to, co dokonało się na krzyżu. By samemu licząc na Boże miłosierdzie, okazywać je innym - mówił bp Zieliński.
Biskup Zieliński przypomniał także historię kościoła św. Józefa, w tym wydarzenia tragiczne, gdy w marcu 1945, po tzw. wyzwoleniu miasta, żołnierze Armii Czerwonej podpalili kościół i znajdujących się w nim ludzi. Stąd także kościół został gdańskim Sanktuarium Ofiar Nieludzkich Systemów. W homilii ks. bp Zbigniew Zieliński wspominał, że wszystkie "nieludzkie systemy" zaczynały od znienawidzenia krzyża i odrzucenia miłości. Przypomniał także o roli posługi Księży Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej (OMI), która przejawia się w codziennych adoracjach Najświętszego Sakramentu i możliwości skorzystania z sakramentu pokuty o każdej porze dnia i nocy.
Kaznodzieja nawiązał także do obecnej walki z krzyżem. - Dziś to odrzucenie krzyża odbywa się w aksamitny sposób, w imię nie straszenia małych dzieci, nie epatowania przemocą. Robią to ci sami, którzy godzinami wpatrują się w ekrany telewizorów i komputerów, podając się przemocowym grom, filmom w których krew się leje. Jak obłuda i jaka, dokonywana w białych rękawiczkach eliminacja krzyża i miłości. Ta eliminacja krzyża dokonuje się dziś także poprzez ludzi, którzy wyrastali przy krzyżu - mówił bp Zbigniew.
Na zakończenie O. Marcin Szafors (OMI), rektor kościoła św. Józefa, podziękował wszystkim uczestnikom na trzydniowy udział w peregrynacji relikwii. - Dal całej naszej wspólnoty ten czas stał się prawdziwymi rekolekcjami. Dziękujemy Bogu za ten dar, który przyniósł nam wszystkim liczne owoce - mówił O. Marcin.
Relikwie Drzewa Świętego Krzyża wędrowały przez ponad rok przez wszystkie polskie parafie, w których posługują Księża Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej (OMI). Na co dzień znajdują się w najstarszym polskim sanktuarium, na Świętym Krzyżu, założonym przez Bolesława Chrobrego.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00