św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.


Festiwal NNW ukazuje najnowsze trendy artystyczne w przekazywaniu historii najnowszej i sposoby narracji o trudnych i ważnych wydarzeniach. W trakcie tegorocznej edycji imprezy nie zabraknie widowisk multimedialnych, koncertów i debat.
- Nasz festiwal daje możliwość realnego spotkania się kilku z ostatnimi żyjącymi świadkami historii. Pokazujemy nie tylko polską drogę do wolności, ale i drogę naszych sąsiadów, w tym roku mocno akcentujemy Węgry - mówi Arkadiusz Gołębiewski, dyrektor Festiwalu NNW.
Festiwal rozpoczęła sobotnia gala w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Poprowadzili ją Angelika Korszyńska-Górny i Darek Kordek, a dla publiczności zagrała Warszawska Orkiestra Sentymentalna, przypominając przedwojenne szlagiery radiowe i piosenki popularne.
Wśród gości 10. Gali Festiwalu NNW znaleźli się m.in. Julia Przyłębska, prezes Trybunału Konstytucyjnego, Jarosłąw Sellin, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Orsolya Zsuzsanna Kovács, ambasador Węgier w Polsce, prof. Andrzej Przyłębski, ambasador Polski w Niemczech, posłowie, senatorzy oraz Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni, która współorganizuje festiwal NNW.
Nie zabrakło też żyjących legend "Solidarności" - pojawili się Joanna i Andrzej Gwiazdowie.
Orsolya Zsuzsanna Kovacs, ambasador Węgier w Polsce, odczytała list skierowany do uczestników festiwalu przez premiera Viktora Orbana. "Nasze wizje demokracji i wolności są zrodzone z myśli i czynów takich patriotów, którzy nigdy nie ulegli żadnej ideologii czy dyktaturze" - napisał premier Orban.
Jarosław Sellin, wiceminister kultury, przypomniał, że rolą festiwalu jest odkrywanie losów polskich patriotów Polski oraz patriotów z innych krajów Europy. Impreza jest też okazją do osobistych spotkań z osobami, które tworzyły historię. - Na tym polega niezwykłość tego festiwalu, na możliwości międzypokoleniowych spotkań ze świadkami - dodał min. Sellin.
Głównym punktem gali było uhonorowanie świadków historii oraz osób, które aktywnie wspierały działaczy podziemia.
Nagrodą były "Sygnety Niepodległości", przyznane w tym roku m.in. Józefowi Franczakowi, ps. "Lalek", ostatniemu Żołnierzowi Wyklętemu, który ukrywał się aż do 1963 r., kiedy został zamordowany przez bezpiekę. - To hołd dla wszystkich żołnierzy Lubelszczyzny. Warto tę historię przypominać - mówił Marek Franczak, syn "Lalka".
Nagrodę otrzymali także Janina Różecka ps. „Dora”, łączniczka i sanitariuszka w plutonie 202 Obwodu II „Żywiciel”, powstaniec warszawski; pośmiertnie płk. Józef Zawitkowski, ps. „Wierny”, który w 1943 roku walczył jako partyzant w oddziale Armii Krajowej dowodzonym przez Franciszka Przysiężniaka, oraz płk. Stanisław Dąbek, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku, podczas II wojny światowej dowódca obrony polskiego wybrzeża.
Drugim wyróżnieniem były "Drzwi do Wolności", przyznawane "cichym bohaterom", którzy wspierali działaczy i liderów podziemia niepodległościowego oraz solidarnościowego.
Gromkimi brawami i okrzykiem "Cześć i chwała bohaterom" publiczność nagrodziła 91-letniego kpt. Jerzego Stawskiego ps. "Lubicz" - kapitana Wojska Polskiego, żołnierza Armii Krajowej oraz Konspiracyjnego Wojska Polskiego.  
- Będę mówił tak głośno, żeby mój głos dotarł nie tylko do świadomości, ale też do waszych serc. Od 14. roku życia z dziecka stałem się obrońcą ojczyzny. Bo ojczyzna jest najważniejsza dla Polaków - powiedział kapitan "Lubicz".
"Drzwi do Wolności" przyznano także m.in. działaczce "Solidarności Walczącej" Albinie Wiktorskiej, działaczce "Solidarności" i "Solidarności Walczącej" Elżbiecie Kujawie-Nanengast, działaczowi opozycji, założycielowi pisma młodych katolików "Spotkania" Piotrowi Jeglińskiemu oraz prof. Wacławowi Felczakowi.
Otrzymali ją także Małgorzata i Jan Żarynowie, przyjaciele festiwalu NNW, małżeństwo historyków specjalizujących się w dziejach najnowszych Polski, nauczyciele, autorzy licznych książek i publikacji.
Przyznano też nagrodę "Źródło" dla "pasjonatów historii, którzy swoją pracą, wiedzą oraz doświadczeniem inspirują twórców filmowych do podejmowania tematyki historycznej".
W tym roku otrzymał ją Andrzej Kołodziej, legenda "Solidarności Walczącej".
Patronat Narodowy w stulecie Odzyskania Niepodległości nad Festiwalem NNW objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda.
Szczegółowy program 10. edycji Festiwalu NNW: http://festiwalnnw.pl/festiwal-2018/program/


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00