św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Mszą św. w sanktuarium NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi rozpoczął się w Rumi IV Ogólnopolski Kongres Hlondowski.
- Spotykamy się w wyjątkowym czasie, bo przeżywamy zarówno jubileusz związany z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, a także wspominamy kard. Augusta Hlonda w 70. rocznicę jego śmierci - mówi Joanna Olbert, prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej.
J. Olbert podkreśla, że kardynał Hlond to postać szczególnie ważna dla członków AK, której jest założycielem. - To niezwykła postać w historii Kościoła i ojczyzny. Był całkowicie oddany Bogu i Polsce. Poprzez swoje życie i działalność inspirował do podejmowania dzieł służących Jezusowi oraz Polsce. Zachęcam do poznawania nauczania tego niezwykłego prymasa, gdyż mimo upływu lat jest ono nadal aktualne - dodaje J. Olbert.
Hasłem tegorocznego kongresu były słowa kard. Hlonda: "Kto kraj swój kocha prawdziwie ten nosi w swym sercu dwa wzniosłe ideały: Bóg i Ojczyzna". Spotkanie było okazją do pogłębienia wiedzy odnośnie życia Kard. Hlonda oraz jego dzielności. W programie znalazły się ciekawe i różnorodne wykłady oraz spotkania ze znawcami tematyki.
Organizatorem przedsięwzięcia był parafialny oddział Akcji Katolickiej w Rumi, Komitet Organizacyjny ds. Propagowania Dzieł i Nauczania Sł. Bożego Kard. A. Hlonda w Rumi, a także parafia Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Rumi.
- Postać Augusta Hlonda wymaga ciągłego odkrywania. Poprzez ten kongres chcemy przybliżyć jego osobę, a także prosić w czasie Eucharystii o szybką beatyfikację. A jednocześnie pragniemy, by to nasze spotkanie było wyrazem wdzięczności Bogu za kardynała Augusta Hlonda - mówi ks. Janusz Sikora SDB, proboszcz parafii i kustosz sanktuarium NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi.
- August Hlond jest przykładem człowieka, który żył duchem wiary. Szczególnie ukochał Matkę Bożą, której zaufał bez reszty i stał się apostołem modlitwy różańcowej. Słuchał słowa Bożego, pielęgnował Je w swoim sercu i wytrwale realizował, szczególnie w swym pasterskim nauczaniu - wyjaśnia ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk SDB, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, jeden z prelegentów.
- To w listach pasterskich nawoływał wiernych do częstej Komunii Św. i pielęgnowania życia eucharystycznego. Zwracał uwagę, że Eucharystia musi stać się codziennym pokarmem duszy. W służeniu Bogu był wierny, a nawet heroiczny. Z modlitwy czerpał moc. A jednocześnie spod kardynalskiej purpury ujawniał się człowiek - prosty i skromny - bezpośredni i serdeczny. Całym swoim życiem dawał przykład jakie ma być prawdziwe człowieczeństwo - podkreśla prelegent.
- Z miłością do Boga i Kościoła łączył miłość do ojczyzny. Nie popierał żadnej partii politycznej. Przestrzegał Polaków przed szowinizmem i antysemityzmem. Przewidywał dla naszego kraju świetlaną przyszłość, jeśli odrzucając wady i grzechy narodowe, pozostanie on katolicki i stanie się królestwem Chrystusowej prawdy i miłości - mówi ks. Wilk.
- Bardzo realistycznie oceniał życie religijno-kościelne w Polsce. Podkreślał szczere przywiązanie wielu osób do Kościoła, ale dostrzegał również szerzące się zło w życiu społecznym i politycznym. Przestrzegał przed fałszywymi systemami, zasadami etycznymi i zachęcał do zachowywania katolickich norm moralnych. Już w 1924 roku podkreślał, że trzeba odnowić pobożność katolicką, aby nie była praktyką płytką, bez związku z wiara - zaznacza prelegent.
Ks. Wilk podkreślił, że według kardynała Hlonda katolik powinien być katolikiem w sercu, w kościele, na ulicy, w towarzystwie oraz przy pracy. - Wszędzie i zawsze. Nawoływał katolików do czynnego udziału w życiu publicznym i przypominał, że prawo Chrystusowe obowiązuje we wszystkich dziedzinach. Bo katolik nie powinien żyć tak jakby w przestrzeni publicznej nie obowiązywało Dziesięć Przykazań Bożych - podkreślił.
Prelegent zwrócił również uwagę, że kardynał Hlond 8 września 1946 roku na Jasnej Górze zwierzył naród polski Niepokalanemu Sercu Maryi. - Przez uroczysty akt poświecenia wskazywał - udręczonemu przez okrucieństwa wojenne - narodowi nadzieję lepszej przyszłości pod opieka Niepokalanej. Bo wierzył, że Ona otoczy opieką chrześcijaństwo i da mu zwycięstwo w najcięższych sytuacjach - dodał ks. Wilk.
Wśród prelegentów byli także: ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz Schorr, ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz, ks. prof. dr hab. Jan Niewęgłowski SDB, ks. dr Jarosław Wąsowicz SDB oraz ks. dr Bogusław Kozioł SChr.
Patronat honorowy nad kongresem objął abp Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański.
Patronem medialnym wydarzenia był "Gość Niedzielny".
 
 


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00