św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

- Jezus jest kluczem. Otwiera tajemnicę bytu ludzkiego, otwiera źródło łaski i świętości, nade wszystko otwiera niebieski dom Ojca. Szuka się go nie tam, gdzie wygodnie, ale tam gdzie jest - tak bp Wiesław Szlachetka otworzył diecezjalne obchody uroczystości św. Stanisława Kostki w Gdańsku Oliwie. Młodzież do wieczora uwielbiała swego świętego patrona śpiewem.


Bp Wiesław Szlachetka koncelebrował uroczystą Eucharystię z kilkunastoma księżmi z oliwskiego dekanatu. Gości i wiernych na uroczystości zaprosił ks. dr Mirosław Paracki, gospodarz oliwskiego kościoła przy ul. Abrahama. Sam wpisał się, i to dosłownie, we wtorkowe obchody święta, książką pt. "Nasz patron. Św. Stanisław Kostka". Licznie zgromadzeni parafianie wypełnili świątynię przy ul. Abrahama, modląc się w otoczeniu pocztów sztandarowych, z udziałem wszystkich grup parafialnych. Nie zabrakło młodzieży, która po Mszy św. uwielbiła świętego patrona Polski w szczególny sposób.
Biskup Wiesław Szlachetka wygłosił do zgromadzonych Słowo Boże.
- Poza Kościołem nie ma zbawienia. Chrystus zbawia w Kościele i przez Kościół. Do Kościoła należą Ci, którzy znają Jezusa, jego słowa i wypełniają je. Zbawienia dostępują też ubodzy w duchu, miłosierni, czystego serca. Ci, którzy nie znali Jezusa, miłosierni wobec innych. Trzeba świadczyć uczynkami i wiarą. Może się okazać, że tacy nie ochrzczeni, nie wierzący, często będą bliżej Chrystusa niż katolicy - napomniał bp Wiesław.
Dla współczesnych wierzących, szczególnie młodzieży, której poświęcony będzie najbliższy Sobór dotyczący wiary i rozeznawania powołania, przykładem trwania w Kościele i Chrystusie jest św. Stanisław Kostka.
- Dzięki wierze swoich rodziców znalazł Chrystusa w rodzinnym domu, bo dzięki wierze ten dom należał do Kościoła. Nadane na chrzcie imię Stanisław oznaczało tego, który rozsławi swój ród. Św. Stanisław nie tylko rozsławił go, ale także Polskę. Dlatego, że pozwolił Zbawicielowi uczynić wielkie rzeczy w swoim życiu. W ten sposób Stanisław przybył swoim rodzicom chwały i najowocniej wypełnił czwarte przykazanie Dekalogu - mówił bp Szlachetka.
W homilii biskup przypomniał, że postać św. Stanisława Kostki fascynowała papieży i królów. - W tym roku, papież Franciszek napisał do młodzieży z diecezji płockiej: "Niech święty Stanisław uczy Was nie bać się ryzyka i marzeń o prawdziwym szczęściu, którego źródłem i gwarantem jest Jezus Chrystus". Jego świętość może zmieniać otoczenie i świat. Choćby Beresteczko, jedna z największych bitew Europy XVII wieku, gdy Jan Kazimierz błagał Boga o pomoc przed cudownym obrazem świętego w katedrze lubelskiej - dodał bp Wiesław.
Na zakończenie homilii biskup Szlachetka prosił, by przez wstawiennictwo świętego patrona polskiej młodzieży, wierni odnajdowali Jezusa, trwali przy nim. -  Nim jest nasze zbawienie, życie i nasza chwała - zakończył.
W czasie Eucharystii bp Wiesław poświęcił nowy sztandar parafii. Uhonorował także wieloletniego proboszcza, ks. Henryka Tribowskiego. Po Mszy św. goście i parafianie wzmocnili się pyszną zupą, a młodzież zaprosiła na "Uwielbienie z Kostką". Zespół "Logos", działający przy parafii, wykonał 15 utworów. Było miejsce i na wspólny śpiew i... taniec, wielbiący Boga za dar św. Stanisława Kostki.

Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00