św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Gdyńska parafia pw. Matki Bożej Bolesnej świętowała koronację figury Matki Bożej Fatimskiej. Koronacji dokonał o. Leon Knabit, benedyktyn, który rekolekcjami przygotował parafię do uroczystego odpustu 15 września.
Ojciec Leon Knabit przed koronacją wygłosił naukę nawiązującą do życia Matki Bożej i jej objawień. Wskazał na konkretne polecenia przekazywane w orędziach Maryi. W nauce benedyktyn powiązał obecność Maryi z losami Polski, także współczesnymi.
- Wszędzie tam, gdzie są maryjne sanktuaria, gdzie Maryja działa, jest wolność. A Matka Najświętsza zawsze jest przy nas. Gdy w Ojczyźnie źle się dzieje, daje nam mocno znać. Można wręcz powiedzieć, że "pokazuje zęby". Tak zadziałała wielokrotnie w naszej historii, także najnowszej, gdy upadł komunizm - mówił o. Knabit.
Święto Matki Boskiej Bolesnej jest związane z cierpieniem Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny. Kult ten zapoczątkowali serwici. Św. Pius X ustanowił je na dzień 15 września. W Polsce obchodzono je już w XV wieku, a kult znalazł wyraz w formie godzinek ku czci Matki Boskiej Bolesnej. Z czasem powstała w kościele modlitwa zwana Koronką do Siedmiu Boleści Maryi. Zatwierdził ją papież Benedykt XIII w 1724 roku. Rozważanie boleści Matki Boskiej ma nam uświadomić cierpienia, jakie były udziałem Matki Syna Bożego, która była z Nim zjednoczona w Jego męce, cierpieniu i śmierci.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00