św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

W Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Gdańsku Strzyży ruszyła 10. edycja kursu Alfa. Kilkadziesiąt osób chce osobiście doświadczyć obecności i działania Boga w swoim życiu. Są jeszcze wolne miejsca...
Przez kolejne 10 tygodni kursu uczestnicy będą uczyć się jak poznawać Biblię, jak się modlić, dlaczego Jezus umarł, czy żyje wśród nas i jak znaleźć sens życia w świecie, który nas otacza. Spotkania, które mają formę towarzyskiego wydarzenia, zawsze zaczynają się kolacją. Tak jak w domu, wśród bliskich. Potem konferencja dotycząca konkretnego tematu, następnie dyskusja w grupach.
U gdańskich Zmartwychwstańców to już 10. kurs Alfa. - Od ponad 10 lat kursy odbywają się w naszym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Przewinęło się przez nie kilkaset osób. Takie, które poszukują, czynnie działają w Kościele i chcą rozwinąć swoją duchowość. Ale są też tacy, którzy kościoły i księży omijali szerokim łukiem. Dzięki Alfie wszyscy uczestnicy są w stanie się przekonać, że Bóg działa i może zmienić ich życie - mówi ks. Arkadiusz Kita, przełożony Domu Zakonnego Księży Zmartwychwstańców.
Kurs Alfa to forma chrześcijańskiej ewangelizacji szczególnie popularna w Europie zachodniej. Wywodzi się z kościoła anglikańskiego, ale nie narzuca tego światopoglądu, skupiając się na wartościach wspólnych dla wszystkich chrześcijan i charakterystycznych dla różnych wyznań. W gdańskim kursie sporo miejsca jest poświęconego Matce Bożej, jej kulcie, objawieniom.
- W diecezji mamy z kursem Alfa dobre doświadczenia. Jest realizowany i aktywizuje te osoby, które szukają płaszczyzny pierwszego kontaktu z Kościołem - mówi ks. bp Zbigniew Zieliński, biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej.
O dobrych doświadczeniach z kursem mówi też ks. dr Jacek Socha z parafii św. Mikołaja w Gdyni Chyloni.
- Prowadziliśmy już cztery kursy. Fenomenem było to, że faktycznie trafiali na nie ludzie, którzy żyli poza Kościołem. Przynajmniej połowa uczestników każdej Alfy trafiała potem do wspólnoty "Szkoły nowej ewangelizacji" w parafii - dodaje kapłan.
W Gdańsku 10. edycję kursu prowadzi Dariusz Racułt, osoba świecka, lider wspólnoty "Galilea" w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Według niego, sukces alfy leży w gościnności. - Kolacja, wspólny posiłek buduje związki osób, które są na kursie. Ludzie dziś są potwornie samotni, chcą obecności drugiego człowieka. My im to dajemy. Ale najważniejsze jest głoszenie osoby Jezusa Chrystusa, jego kerygmat. Dzięki Alfie ludzie doświadczają wejścia w osobistą relację z Jezusem - mówi.
Księża Zmartwychwstańcy zapraszają wszystkich chętnych do udziału w tej formie ewangelizacji. Spotkania odbywają się w środy o godz. 19 w domu parafialnym przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Gdańsku Strzyży, ul. Gomółki 12-14.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00