św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Wejherowskie Centrum Kultury, aby włączyć się w obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, realizuje projekt "Oblicza Niepodległej".
Pomysłodawcy skupili uwagę na postaci Teodora Bolduana, przedwojennego burmistrza miasta, szczególnie zaangażowanego i zasłużonego w odbudowie państwowości na Kaszubach.
- Przede wszystkim zwracamy się do mieszkańców miasta, by przeszukali swoje rodzinne albumy i sprawdzili, czy w zbiorach nie ma zdjęć z okresu odbudowywania państwowości na Pomorzu, w tym z działalności burmistrza Bolduana w Wejherowie. Zgromadzone materiały i informacje posłużą przy tworzeniu publikacji, wystawy i izby pamięci - mówi Anna Pobłocka, koordynatorka projektu.
Do współpracy zaprosili trzy wejherowskie placówki: Szkołę Podstawową nr 9. im. gen. Józefa Wybickiego, Powiatowy Zespół Szkół nr 1 - I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego oraz Szkołę Podstawową nr 11 im. T. Bolduana. Projekt składa się z bardzo wielu elementów o charakterze kulturowo-społecznym i edukacyjnym.
- Chodzi o dotarcie do jak największej liczby odbiorców i tym samym poszerzanie wśród lokalnej społeczności wiedzy związanej z okresem odbudowy państwowości polskiej po odzyskaniu niepodległości w naszym regionie - wyjaśnia koordynatorka.
Nieprzypadkowo pomysłodawcy skupili uwagę na postaci T. Bolduana, szczególnie zaangażowanego i zasłużonego w odbudowę państwowości na Kaszubach.
- Uważany był za doskonałego polityka i samorządowca, który miał pomysł na rozwój miasta, czyniąc go centrum kulturalnym i rekreacyjno- sportowym. To dzięki jego staraniom powstały korty tenisowe czy basen. Podczas jego rządów Wejherowo zdobywało opinię jednego z najnowocześniejszych polskich miast - pdkreśla koordynatorka.
W projekcie bardzo wiele miejsca poświęcono młodzieży szkolnej, która angażuje się w poszukiwania dziennikarskie, czyli zdobywanie informacji, materiałów, wypowiedzi i wspomnień związanych z latami 20. i 30. XX w. W ramach projektu odbędą się również nietypowe lekcje historii, konkursy dla szkół. a także konkurs rodzinny dla mieszkańców Wejherowa. Będzie też można nauczyć się tworzyć gazety i kartki z pamiętnika wzorem lat 20.-30.
Jednym z kulminacyjnych punktów projektu będzie spektakl teatralno-muzyczny "12 opowieści na dobre czasy", nawiązujący treścią do doświadczeń regionalnych związanych z odbudową państwowości.
- Wykonany zostanie zarówno przez amatorów, jak i zawodowych artystów. Zaprezentujemy go dwukrotnie. Po raz pierwszy 21 października w plenerze - na pl. Jakuba Wejhera oraz 11 listopada w Filharmonii Kaszubskiej - informuje A. Pobłocka.
Zwieńczeniem przedsięwzięcia ma być wystawa w formie otwartej dla szerokiego grona odbiorców. Projekt "Oblicza Niepodległej" dofinansowano z Programu Wieloletniego "Niepodległa" na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego "Niepodległa".
Więcej informacji na temat przedsięwzięcia znaleźć można na stronie internetowej Wejherowskiego Centrum Kultury.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00