św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

W Sanktuarium Matki Bożej Trąbkowskiej odbyły się główne uroczystości dożynkowe archidiecezji gdańskiej i pomorskiego samorządu. Kilka tysięcy osób dziękowało gorliwą modlitwą i pięknymi koronami dożynkowymi za tegoroczne zbiory.
Uroczystość prowadził abp Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański w koncelebrze z kilkunastoma księżmi, reprezentującymi m. in. dekanat Trąbki Wielkie, Radio Plus, gdański Caritas oraz Caritas Polska.
W Mszy św. wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych: Posłowie na Sejm RP, Dariusz Drelich, wojewoda pomorski, Ryszard Świlski, wicemarszałek województwa, wójt Trąbek Wielkich, Błażej Konkol i wójtowie okolicznych gmin, a także gości z Leżajska. Na uroczystość do Trąbek dotarły też liczne pielgrzymki, m. in. z Gdańska. Gości na Eucharystii powitali ks. Bolesław Antoniów, proboszcz i kustosz sanktuarium i wójt Błażej Konkol.
W swojej homilii abp Sławoj Leszek Głódź wskazywał, że wszystkie swoje działania człowiek powinien odnosi do Stwórcy. - Przywiodła nas tu pamięć i miłość do Maryi. Wspominamy w tym ponad 300-letnim sanktuarium, to co powiedział o nim św. Jan Paweł II w 1987 r. w Gdańsku. Zawierzył on wtedy Maryi Trąbkowskiej cały świat pracy. Pamiętamy także o tym co na środowej audiencji powiedział do Polaków papież Franciszek, nawiązując do pracy i odpoczynku. Niedziela to czas wypoczynku i modlitwy, nie czas na zakupy w sklepach i galeriach. W tym dniu nie kosi się, nie orze i nie kupczy - mówił metropolita gdański.
Swoje rozważania abp Głódź koncentrował na etosie pracy. - Dzięki niej człowiek się rozwija doskonali, zdobywa środki. Praca nie może być traktowana nigdy ni nigdzie jako towar. Człowiek dla człowieka nie może być towarem. Musi być podmiotem. Dotyczy to też pracy na roli, która nie jest już dziś pracą drugiej i trzeciej kategorii. Wreszcie rośnie szacunek dla niej w naszym kraju - dodał.


 


Korony dożynkowe w Trąbkach Wielkich


Piotr Piotrowski / Foto GośćMetropolita nawiązał do święta Matki Bożej Siewnej jak w tradycji polskiej jest nazywany dzień narodzin NMP. - Ziarnem Bożym jesteśmy my wszyscy, nasze dzieci, które rozpoczęły rok szkolny. Mamy piękne, wyposażone szkoły, boiska. Możemy być z tego dumni i dobrze z nich korzystać - mówił.
Abp Głódź przypomniał także, że w roku stulecia niepodległości Polski należy szczególnie czcić wszystkich bohaterów, począwszy od powstania kościuszkowskiego aż do upadku komunizmu. Wskazał, że we wszystkich tych wydarzeniach brali udział rolnicy.
- Matkę ma się jedną i tą duchową i cielesną, także w wymiarze narodowym. Matka rodzi, karmi, wychowuje. Matka dzieli sprawiedliwie i równo bochen chleba. My tym chleb dzielimy się także z innymi, w wymiarze Caritas Polska. Pomagamy 10 tysiącom rodzin w Syrii, archidiecezja gdańska objęła opieką blisko tysiąc rodzin - dodał na zakończenie homilii abp Sławoj Leszek Głódź.
W trakcie uroczystości uhonorowano twórców dożynkowych koron. Poświęcono także ziarno z tegorocznego plonu. Po Mszy św. świętowanie dożynek przeniosło się na miejscowy stadion, gdzie trwał festyn i zabawa z koncertami.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00