św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

- Pan Bóg dał nam sanktuarium maryjne w Trąbkach Wielkich, abyśmy korzystali z łask płynących obficie od Matki Bożej - mówi ks. Krzysztof Ławrukajtis, kierownik Gdańskiej Pieszej Pielgrzymki do Trąbek Wielkich.
Z bazyliki św. Brygidy w Gdańsku 8 września wyruszyła IX Piesza Pielgrzymka do sanktuarium w Trąbkach Wielkich z okazji trwającego tam odpustu. Na trasie ponad 200 pielgrzymom towarzyszyło 5 księży.
- Pan Bóg daje nam poprzez pielgrzymkę możliwość nawrócenia, doświadczenia Jego miłości i poukładania sobie normalnego życia - mówi ks. Ławrukajtis. - W drodze uczymy się przyjmować zarówno rzeczy dobre, jak i złe, łatwe i trudne. Rzeczywistość pielgrzymkowa bowiem urealnia wiarę. Nie zawsze musi być miło i sympatycznie. Nie zawsze czujemy bliskość Pana Boga, ale samo wyjście na szlak, podjęcie decyzji i wysiłku, stawianie kolejnych kroków już jest czynnością zbliżającą nas ku Panu Bogu i drugiemu człowiekowi - dodaje.
W drodze do Matki Bożej Trąbkowskiej pielgrzymi odwiedzili parafię św. Wojciecha w Gdańsku, szkołę w Rusocinie oraz parafię św. Jakuba w Kłodawie. Podczas wędrówki konferencje o przyjaźni z Matką Bożą i Bożym miłosierdziu wygłosili ks. Andrzej Wiecki i ks. Radosław Belling. 


- Zostawcie Matce Bożej Trąbkowskiej wszystkie swoje troski - zachęcał pątników ks. Bolesław Antoniów, proboszcz sanktuarium (pierwszy z prawej).

Agnieszka Lesiecka /Foto Gość


- Poznając Maryję, poznałam lepiej Jezusa. To Ona przyprowadziła mnie do Niego. Chciałabym być tak dobra, wrażliwa i piękna jak Ona - mówiła Sandra, jedna z pątniczek.
Około godz. 14.30 pielgrzymi dotarli do sanktuarium w Trąbkach Wielkich i wzięli udział w uroczystej Mszy św. kończącej pielgrzymkę. Eucharystii odpustowej przewodniczył ks. Łukasz Grelewicz, a kazanie wygłosił ks. Belling, który zachęcał, abyśmy oddawali Panu Bogu wszystkie - i radosne, i trudne - chwile.
- Dzisiaj przyszliśmy do Trąbek na urodziny Matki Bożej. Niech życie każdego z nas będzie takim wielkim prezentem dla Niej - mówił w homilii ks. Belling. - Nie bój się zaprosić Maryi do swojego życia. Ona jest nośnikiem darów Ducha Świętego. Ona wszystkie twoje sprawy poukłada i wniesie w twoje życie świętość, radość i wiele łask - podkreślał.
W niedzielę 9 września w Trąbkach Wielkich odbędą się dożynki diecezjalno-samorządowe na zakończenie odpustu. O godz. 12 abp Sławoj Leszek Głódź odprawi Mszę św., po której odbędzie się festyn na stadionie.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00