św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

- Duch Święty jest obecny w Kościele, prowadzi nas i umacnia. Towarzyszy nam także w wymiarze katechezy. Bierzmy więc ten pług w nasze ręce i nie oglądajmy się wstecz - mówił abp Sławoj Leszek Głódź.
Setki katechetów archidiecezji gdańskiej spotkało się w katedrze oliwskiej na uroczystej Eucharystii inaugurującej kolejny rok szkolny i katechetyczny. Eucharystii przewodniczył abp Sławoj Leszek Głódź. Wraz z nim sprawowali ją biskupi pomocniczy oraz kilkunastu kapłanów.
- Na początku każdego roku stajemy przed wieloma wyzwaniami, którymi żyje świat. A więc także - jak mawiał Prymas Polski kard. Wyszyński - wobec wszelakich nowinek świerzbiących w uszy. Z tym Kościół sobie poradzi. Duch Święty ma takie moce, że ideologie, takie jak gender - która wchodzi na płaszczyznę moralną życia człowieka, rodziny, pojęcia małżeństwa - to wszystko spłynie jak wiosenny śnieg - mówił metropolita.
Przypomniał, że przeżywane w tych dniach święto Narodzenia NMP wiąże się z jesiennymi zasiewami zbóż. - Rolnicy zasiewają pola ziarnem ozimym. My zasiejemy glebę serc Słowem Bożym, nauczaniem i przykładem. Trzeba tu gorliwości i działania Ducha Świętego - powiedział hierarcha.
Homilię podczas uroczystości wygłosił ks. dr Tomasz Siuda, prezes zarządu Domu Medialnego Święty Wojciech z Poznania. W swoim słowie podkreślił, że przykład życia Maryi zobowiązuje nas do ciągłego konfrontowania naszego życia z wymaganiami Ewangelii oraz otwierania się na dar Ducha Świętego. - Im bardziej pozwalamy Duchowi Świętemu kształtować nasze wnętrze, na tyle w nas dokonuje się inspirujące odkrywania nowych możliwości. Duch Święty kształtuje nas w taki sposób, że zaczynamy odwzorowywać Tego, który nas pokochał, Jezusa Chrystusa - mówił kapłan.
Podkreślał także, że Duch Święty działa dzisiaj z taką samą mocą, jak w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Wiernym natomiast potrzeba głębokiej modlitwy do Ducha Świętego, który czyni rzeczy, które świat uznaje za niemożliwe.
Druga część spotkania odbyła się w oliwskiej Auli Jana Pawła II. Rozpoczął ją wykład ks. prof. Jacka Bramorskiego, zatytułowany "Ideologia gender jako nowy totalitaryzm zagrażający rodzinie". 


Podczas spotkania katechetów oliwska Aula Jana Pawła II pękała w szwach.

ks. Rafał Starkowicz /Foto Gość


Następnie głos zabrały przedstawicielki stowarzyszenia Odpowiedzialny Gdańsk. - Edukacja dzieci według standardów, z jakimi mamy do czynienia w Europie, to nic innego, jak przygotowanie dzieci do roli ofiar dla pedofilów. Kiedy w Wielkiej Brytanii zakazano zajęć z seksualizacji w ramach edukacji seksualnej, spadł prawie o połowę odsetek ciąż u młodocianych dziewcząt - mówiła Joanna Cabaj.
- W naszym szkolnictwie obowiązuje cały czas edukacja seksualna typu "a", czyli wychowanie dzieci do czystości i wstrzemięźliwości. Natomiast robi się wszystko, żeby to rozszerzać o dalsze projekty - stwierdziła.
- Jeżeli zobaczycie, że w szkołach zaczynają się dziać szkolenia, które wzbudzają wasze obawy, dajcie nam znać. Będziemy działać we współpracy z instytutem Ordo Iuris będziemy działać. Nie bójcie się. My dbamy o przyszłość naszych dzieci. O ich zbawienie. Nie robimy tego ani dla siebie, ani przeciw komuś - podkreślała Magdalena Chmielewska. - Zajęcia w szkołach, które prowadzą firmy zewnętrzne, mogą odbywać się tylko i wyłącznie przy aprobacie i pisemnej zgodzie rodziców - mówiła.
- Dziękuję za te wystąpienia, prezentujące spojrzenie z perspektywy magisterium Kościoła na "Model". Chcę zachęcić państwa do lektury "Modelu", który jest na stronie Gdańska i rzetelnego przyjrzenia się temu, co się w nim znajduje. Rzecz najważniejsza: jeszcze nic się nie zaczęło. Nie odbyły się jeszcze konkursy na model zajęć, ani na ich prowadzenie - zaznaczał Piotr Kowalczuk, wiceprezydent Gdańska.
- Może się okazać, że jak się spotkamy następnym razem, to w chwili, kiedy będzie trzeba bronić zajęć z religii w szkole, obchodów różnego typu świąt przed atakami osób, które tego sobie nie życzą, to właśnie "Model" będzie państwa orężem - przekonywał.
O sytuacji w Syrii i płynącej z Polski pomocy dla tego kraju mówił podczas konferencji ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska. Podkreślił, że 10 proc. pomocy kierowanej do Syrii w ramach programu "Rodzina Rodzinie" pochodzi z archidiecezji gdańskiej. Obecnie Polacy łożą na utrzymanie 10 tys. rodzin. Prawie 1000 rodzin utrzymują wierni archidiecezji gdańskiej.
- Pomoc jest potrzebna tam, na miejscu, w Syrii. Ponad 75 proc. syryjskich chrześcijan zginęło lub wyemigrowało - podkreślał abp Sławoj Leszek Głódź. Przybliżył także zgromadzonym trudne warunki życia, jakie są udziałem obecnych mieszkańców Aleppo. - Dzisiaj chcę szczególnie podziękować wszystkim katechetom, ponieważ w archidiecezji mamy więcej szkolnych kół Caritas, niż kół parafialnych. Szkolnych jest 140, parafialnych 110 - zaznaczał hierarcha.
Podczas spotkania głos zabrał także ks. Krzysztof Sroka, wicedyrektor Caritas Polska. Przedstawił on różnorakie projekty realizowane przez Caritas na rzecz ubogich, mieszkających w naszej ojczyźnie. Podkreślał, że niezwykle efektywny, zdobywający coraz większą popularność projekt "Spiżarnia Caritas", został opracowany właśnie przez gdańską Caritas.
Na zakończenie spotkania biskupi wspólnie pobłogosławili katechetów, życząc im owocnej pracy w głoszeniu Ewangelii.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00