św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

- Do tej decyzji potrzeba odwagi i siły, żeby ludzkie wątpliwości odłożyć na bok - mówi ks. dr kan. Krzysztof Kinowski, rektor GSD.
Należy jednak pamiętać, że wstąpienie do seminarium nie oznacza natychmiastowego przyjęcia święceń. Jest to dopiero początek drogi. Jeżeli jednak odczuwa się powołanie, uciekać przed Bogiem nie należy - wyjaśnia rektor.
Wydawałoby się, że to proste. Jak jednak odczytać w sobie ten Boży głos? Jak człowiek może rozpoznać to, że Bóg powołuje właśnie jego?
- Każdy człowiek jest inny. Każdego też Pan Bóg powołuje w inny sposób. W tej różnorodności możemy jednak odnaleźć pewne cechy wspólne - wyjaśnia ks. dr Jan Uchwat, ojciec duchowny GSD.
- Taką wspólną cechą jest upodobanie w kapłaństwie. Poczucie, że coś mnie w nim pociąga. Coś, co czasem nawet trudno to nazwać. To upodobanie powinno być rozciągnięte w czasie i w pewien sposób trwałe. Wiąże się z tym także życie modlitwy oraz ogólna ludzka wrażliwość. To wystarczy do podjęcia decyzji o wstąpieniu do seminarium. Reszta dokona się podczas formacji. Bo seminarium, to także czas rozeznawania powołania oraz wzrastania w nim - dodaje ks. Uchwat.
- Jeżeli intencja pójścia za Chrystusem drogą kapłaństwa jest szczera, można powiedzieć młodym: "przychodźcie, a Pan Bóg wskaże drogę". W seminarium są ludzie, którzy pomogą wam w dalszym rozeznawaniu powołania - zaznacza.
Jak podkreśla ks. Uchwat, dobrze jest, gdy młody człowiek ma kierownika duchowego. Gdy w swoim otoczeniu ma księdza, z którym może szczerze porozmawiać. - Rozpoznanie powołania bez towarzyszenia dobrego, doświadczonego kapłana i szczerych z nim rozmów, jest trudne, choć nie jest niemożliwe - mówi ojciec duchowny.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00