św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Już po raz trzeci do Żukowa zawitają wybitni muzycy z całego kraju, a w tym roku, także z zagranicy. Wszystko dzięki Letniemu Festiwalowi Muzyki Organowej i Kameralnej, który rozpoczął się w niedzielę 5 sierpnia w kościele pw. Miłosierdzia Bożego.
Pomyśl organizacji imprezy zrodził się w głowie Patryka Podwojskiego, obecnego dyrektora festiwalu. ­- W tym żukowskim kościele znajdują się największe organy w całym powiecie kartuskim, które spełniają wszelkie walory koncertowe. Stwierdziłem, że trzeba wykorzystać ten atut - mówi dyrektor.
Po rozmowach władzami gminy Żukowo udało się zorganizować pierwszą edycję festiwalu, którego celem jest promocja muzyki organowej sakralnej, ale również kameralnej.
- Dlatego dla urozmaicenia zapraszamy również artystów grających na instrumentach tj. dudy szkockie, flety irlandzkie, skrzypce czy saksofon. W tym roku słuchacze będą mieli okazję usłyszeć m.in. akordeon, a także trąbkę - wymienia P. Podworski.
Oprócz wspaniałego brzmienia instrumentów uczestnicy koncertów będą mogli usłyszeć także dwie sopranistki oraz tenora. - Zaprosiliśmy do współpracy Angelikę Podwojską i Aleksandrę Kołodziejczyk - studentki Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz ks. Wojciecha Wierzbickiego z Torunia. Międzynarodową rangę festiwalu zawdzięczamy prof. Renacie Marcinkute-Lesiuer z Wilna - wyjaśnia dyrektor.
Na festiwal składa się cykl koncertów, które odbędą się we wszystkie niedziele sierpnia oraz dodatkowo w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny - 15 sierpnia.
Pierwszy koncert zainaugurował wybitny organista dr hab. Jan Bokszczanin, który uczestniczył w licznych kursach mistrzowskich prowadzonych przez profesorów z całego świata. Koncertuje w kraju i za granicą. Współpracuje z wieloma zespołami kameralnymi i orkiestrami. Wielu współczesnych kompozytorów pisało dla niego swoje utwory i aranżacje. Marian Sawa dedykował mu osiem z jedenastu skomponowanych dla niego utworów.
Słuchacze mieli również okazję posłuchać akordeonisty Pawła Nowaka - twórcy jedynego w Polsce Muzeum Akordeonu w Kościerzynie, organizatora Międzynarodowego Festiwalu Akordeonowego w Sulęczynie. Od kilkunastu lat prowadzi ogólnopolskie wydarzenie związane z biciem rekordu Polski w jednoczesnej grze na akordeonach. Koncertuje w kraju i Europie. Występuje solo, z orkiestrami oraz zespołami. Specjalizuje się w tangu, jazzie i - charakterystycznym dla akordeonu - francuskim stylu musette. Koncertuje także z repertuarem klasycznym. W listopadzie 2016 został odznaczony medalem Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego "Zasłużony dla Kultury Polskiej".
Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Promocji Sztuki im. Feliksa Nowowiejskiego, której celem jest promocja, wspieranie wytworów polskiej i światowej kultury i sztuki w Polsce i za granicą, wspieraniem i inicjowaniem współpracy kulturalnej, społecznej, edukacyjnej, artystycznej na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym, europejskim i światowym, działaniem na rzecz promocji i pomocy w rozwoju kariery młodych artystów, a także na rzecz ochrony i rozwoju kultury organowej w Polsce. Wydarzenie realizowane jest przy wsparciu Urzędu Gminy Żukowo oraz Starostwa Powiatowego w Kartuzach.
Koncerty odbędą się kolejno: 12 sierpnia, 19 sierpnia, 26 sierpnia, a także 15 sierpnia, o godz. 17.30. Wstęp wolny.
Patronat medialny nad festiwalem objął "Gość Niedzielny".


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00