św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

- Jesteście częścią struktur państwa. A wszystkie struktury państwowe powinny być chronione. Prawnie, medialnie i fizycznie - mówił abp Sławoj Leszek Głódź.
W obecności przedstawicieli policjantów, służb mundurowych oraz instytucji związanych z ochroną bezpieczeństwa państwa, odbyła się uroczystość poświęcenia odnowionego komisariatu w Trąbkach Wielkich.
Podczas spotkania głos zabrał abp Sławoj Leszek Głódź. W przemówieniu skierowanym do funkcjonariuszy metropolita wskazał na trudne warunki pracy polskich policjantów. Zaznaczał także, że istnieje dzisiaj ogromna potrzeba budowania i ochrony autorytetu policjantów oraz wszystkich służb działających w państwie. Zaznaczył także, że potrzeba dzisiaj podjęcia konkretnych działań w tej dziedzinie.
- Ważna jest godność policjanta. Nie może być tak, że ktoś na policjantów pluje. Funkcjonariusz powinien być osobą chronioną politycznie, prawnie i fizycznie. Inna sytuacja prowadzi do rozbestwienia i poszerzenia agresji. Nie wystarczą tu jedynie głosy polityków, padające w mediach społecznościowych - podkreślał metropolita. Następnie metropolita poświęcił budynek i wnętrza komisariatu.
- Cieszę się, że dzisiaj możemy wejść do budynku, który przezywa obecnie drugą młodość. Jest to możliwe dzięki pomocy samorządów i wsparciu Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Ale to nie koniec. Komisariat w Trąbkach jest objęty programem Policja 2018. Czeka go termomodernizacja. Zmieni się więc także zewnętrzne oblicze tego obiektu - podkreślał insp Robert Sudenis, zastępca komendanta wojewódzkiego policji.
Komisariat policji w Trąbkach Wielkich został wybudowany w latach 60. W latach 90. obiekt przeszedł drobne remonty i naprawy. Ostatnio dokonano w nim niezbędnych prac, mających poprawić warunki służby policjantów oraz mieszkańców gminy. Było to możliwe dzięki współpracy Komendy Wojewódzkiej z władzami samorządowymi: starostą gdańskim Stefanem Skoniecznym oraz wójtem gminy Błażejem Konkolem.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00