św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

- Pomniki Żołnierzy Wyklętych powinny stanąć w każdym mieście Polski już 25-30 lat temu. To wstyd, że tak się nie stało - mówi Anna Kołakowska, gdańska radna, członek społecznego komitetu budowy pomnika.
Już jutro o godz. 11.00, na skwerze u zbiegu ulic: 3 Maja i gen. H. Dąbrowskiego w Gdańsku, zostanie odsłonięty Pomnik Żołnierzy Wyklętych. Uroczystego poświęcenia monumentu dokona abp Sławoj Leszek Głódź.
- To miejsce jest potrzebne dla wychowania młodych pokoleń Polaków. Chcemy wyrazić nasz szacunek dla tych, którzy w najtrudniejszych warunkach podjęli walkę o wolną Polskę. Walczyli bowiem w okresie braku nadziei - mówi A. Kołakowska. Gdańska radna zaznacza, że walka Żołnierzy Wyklętych wciąż trwa, i dokonuje się głównie na płaszczyźnie serc Polaków.
Podobne uważa Karol Nawrocki, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej. - Zbyt długo Gdańsk czekał na pomnik Żołnierzy Niezłomnych. Jest oznaką społecznego zapotrzebowania na prawdę. Powstał z inicjatywy społecznej, przy zaangażowaniu wielu osób, którym fenomen zaangażowania żołnierzy podziemia antykomunistycznego był bliski - podkreśla Nawrocki.
- Miejsce w którym znalazł się pomnik nie jest przypadkowe. Znajduje się blisko cmentarza garnizonowego, na którym spoczywają nasi bohaterowie oraz Aresztu Śledczego, gdzie w dramatycznych okolicznościach kończyli swoje życie - zauważa Krzysztof Drażba z gdańskiego IPN. Drażba, podobnie, jak Anna Kołakowska i Karol Nawrocki, znalazł się także w składzie społecznego komitetu budowy pomnika.
- Mamy wielką nadzieję, że w pobliżu pomnika z czasem znajdzie się miejsce poświęcone Żołnierzom Wyklętym, swoisty panteon, przestrzeń służącą edukacji młodego pokolenia - mówi z nadzieją.
Uroczystość przy pomniku będzie miała swoją kontynuację w Muzeum II Wojny Światowej. - Zapraszam także na tę drugą część uroczystości. Będzie to moment refleksji nad tym, co zostanie wypowiedziane podczas odsłonięcia i poświęcenia monumentu. Koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego będzie swoistą muzyczną podróżą w głąb historii Polski - podkreśla K. Nawrocki.
Wydarzenie objęte zostało Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w stulecie odzyskania niepodległości 1918-2018 oraz patronatem honorowym Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka. Partnerami uroczystości oraz inicjatywy budowy pomnika są: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku, Muzeum II Wojny Światowej oraz Zarząd Główny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
Program wydarzenia:
Część pierwsza
Skwer u zbiegu ulic: 3 Maja i gen. H. Dąbrowskiego, godz. 11.00
● powitanie gości;
● odegranie hymnu państwowego;
● modlitwa i poświęcenie pomnika przez abp. Sławoja Leszka Głódzia, metropolitę gdańskiego;
● uroczyste odsłonięcie pomnika;
● apel pamięci.
Część druga
Muzeum II Wojny Światowej, ok. godz. 12.30
● powitanie gości przez dyr. Muzeum II Wojny Światowej dr. Karola Nawrockiego;
● wystąpienie min. Jana Kasprzyka, szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych;
● koncert Zespołu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00