św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

W dwóch miejscach: na placu przed Muzeum II Wojny Światowej oraz na łostowickim cmentarzu, mieszkańcy Gdańska oddadzą hołd bohaterskim powstańcom.
Uroczystym Apelem Pamięci na placu przed gmachem Muzeum II Wojny Światowej o godz. 16.50 rozpoczną się obchody 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Później, o godz. 21.00 - w ramach letniego kina plenerowego - nastąpi projekcja filmu w reżyserii Jana Komasy - "Miasto 44".
- Wybuch powstania w Warszawie ustalono na Godzinę "W" - 1 sierpnia o godz. 17:00. Pomimo trudności w uzbrojeniu, w tym dniu Warszawa stanęła do boju o wolną Polskę. W rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego pragniemy oddać hołd wszystkim poległym Polakom - mówi Karol Nawrocki, dyrektor MIIWŚ.
Zorganizowane przez muzeum uroczystości są częścią projektu w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości. Patronatem honorowym objął je Dariusz Drelich, wojewoda pomorski, a patronatem medialnym - Gość Niedzielny.
Równolegle, tuż przed godz. 17.00, na łostowickim cmentarzu rozpoczną się uroczystości zorganizowane przez miasto. Spotkanie przy ścianie pamięci w kwaterze Armii Krajowej zapoczątkuje uroczysty meldunek o gotowości pododdziałów do uroczystości. Następnie, o godz. 17, w całym mieście zawyją syreny.
W programie uroczystości znajdą się także wystąpienia kpt. Jerzego Grzywacza, prezesa Okręgu Pomorskiego Światowego Związku Żołnierzy AK i Oddziału Morskiego Stowarzyszenia Szarych Szeregów, oraz Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska.
Po modlitwie, przy ścianie pamięci zostaną złożone wieńce i kwiaty.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00