św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

- To był już ostatni postój. Siedzieliśmy na miękkim mchu w środku lasu. Zostaliśmy wtedy poczęstowani zimnym arbuzem. Myślę, że darczyńcy nie zdawali sobie sprawy z tego, jak wiele to dla nas znaczyło - mówi ks. Michał Zegarski.
Trzeci dzień gdańskiej pielgrzymki to etap ze Skórcza do Osia, wiodący w główniej mierze przez Bory Tucholskie. Choć liczy zaledwie ok. 29 km, to jednak pokonywany w skwarze, dał się pielgrzymom mocno we znaki. - Dziękujemy Bogu, że w ten upalny dzień uniknęliśmy udarów, a dla wszystkich pielgrzymów udało się znaleźć nocleg w Osiu - zaznacza ks. Zegarski.
- Szliśmy przez lasy, więc praktycznie całą drogę skazani byliśmy wyłącznie na siebie. Nie mogliśmy liczyć na pomoc miejscowych. Ale sprzyjało to duchowej formacji - dzieli się kapłan. Tym większym zaskoczeniem był orzeźwiający poczęstunek, jakiego doświadczyli na ostatnim postoju.
Ks. Zegarski posługuje w grupie biało-żółtej. Podkreśla, że przygotowane na ten dzień konferencje wzbudziły jego żywe zainteresowanie. Pierwszą wygłosił ks. kan. Andrzej Nowak. Mówił o grzechu i wstydzie w ujęciu nauk św. Augustyna. Druga, autorstwa ks. Marka Dziewieckiego nosiła tytuł: "Stworzeni do kochania - dźwiękowy portret miłości".
Jak podkreśla kapłan, pielgrzymi pamiętają o intencjach, z którymi wyruszyli na pątniczy szlak. - Modliliśmy się za wszystkich, którzy zostali w domach, za naszych gospodarzy, za ludzi spotkanych po drodze... Pamiętaliśmy także o tych, którzy powierzyli się naszym modlitwom - zaznacza ks. Michał.
Co roku dzień, w którym pielgrzymi docierają do Osia kończy się niezwykłym Apelem Jasnogórskim. W pełnej skupienia modlitwie i późniejszej wspólnej zabawie z mieszkańcami uczestniczą pielgrzymi aż trzech grup: biało-czerwonej, biało-brązowej i biało-żółtej.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00