św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

- Módlcie się, aby Gdańsk, miasto ochrzczone przez św. Wojciecha, dzisiaj także budowało swój byt na chrześcijańskich fundamentach - mówił do gdańskich pielgrzymów bp Zbigniew Zieliński.
Blisko 1000 osób wzięło udział w sobotę 28 lipca w uroczystej Mszy św. na rozpoczęcie XXXVI Gdańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.
Eucharystii sprawowanej w bazylice Mariackiej przez 20 kapłanów przewodniczył bp Zbigniew Zieliński.
W homilii biskup przypomniał zgromadzonym sens i cel podejmowanego przez chrześcijan pielgrzymowania. Mówił także o tym, że ponoszony podczas pątniczej drogi trud kształtuje człowieka, a budując wspólnotę, musimy nieustannie przekraczać siebie.
Zaznaczał, że podejmowana droga daje możliwość oderwania się od wszystkiego, co nas wyjaławia i zniewala. Jest także środkiem do zrozumienia, co w życiu jest najważniejsze.
- Jakże cenne są gesty pomocy i życzliwości podejmowane w tej drodze. Dzisiaj mamy okazję, by w ten sposób zrozumieć, że nikt z nas nie żyje dla siebie - mówił biskup.
- Na pielgrzymce odkrywamy szczególną rolę wspólnoty. (…) dzisiaj, w tym rozpieszczającym nas fałszywie świecie indywidualizmu, wybujałego egoizmu, spojrzenia raczej na czubek własnego nosa niż na sprawy innych, tak bardzo znacząca jest umiejętność podziękowania, dostrzeżenia tego, co inni w pocie czoła nam przygotowali - podkreślał hierarcha.
- Wyruszacie od stóp Pięknej Madonny Gdańskiej, by dotrzeć do Czarnej Madonny Jasnogórskiej. Takie pożegnanie i powitanie przez Matkę to szczególnie wymowny znak. Chcę was zachęcić do hojności w ewangelizowaniu. Życzę wam wiary w siłę świadectwa, którym jest każdy z was, każdy pielgrzym - dodał na zakończenie hierarcha. 


- Gabriel Marcel wielokrotnie w swojej filozofii porównywał ludzkie życie do pielgrzymki, a człowieka nazywał pielgrzymem - zauważył w homilii bp Zbigniew Zieliński

ks. Rafał Starkowicz /Foto Gość


Po Eucharystii ks. Łukasz Grelewicz, nowy przewodnik Gdańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę podziękował ks. Krzysztofowi Ławrukajtisowi, swojemu poprzednikowi, za 7 lat przewodzenia GPP. Wyraził także wdzięczność obecnym w bazylice Mariackiej kapłanom za wsparcie duchowe oraz opiekę nad pielgrzymami.
- Warto pielgrzymować, żeby pod sercem Maryi wejść w jeszcze głębszą relację z Jej Synem - mówiła przed wyruszeniem s. Paula, elżbietanka, która z Gdańskiem pielgrzymuje już ósmy rok.
- Na Gdańskiej Pieszej Pielgrzymce panuje bardzo fajny klimat. Czuje się prawdziwego ducha modlitwy, ducha wyrzeczenia i ducha wspólnoty, a znajomości zawarte podczas pielgrzymowania trwają całe lata - dodała.
Hasło tegorocznej 36. GPP na Jasną Górę to: "Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym". Gdańscy pielgrzymi idą w 4 grupach. Do pokonania mają 500 km. Przed tron Królowej Polski przybędą 12 sierpnia.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00