św. Jan Paweł II

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa, współczująca,

wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

św. Siostra Faustyna Kowalska

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie, rozsławiona będzie po świecie całym,

niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie, głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

bł. ks. Michał Sopoćko

Decydującym czynnikiem w otrzymaniu miłosierdzia Bożego jest ufność.

Ufność Bogu ma być mocna i wytrwała, bez zwątpień i słabości.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia, okrutna obojętność wobec bliźniego,

który wyrzucony został przez margines życia w skutek wyzysku, nędzy, choroby.

Papież Franciszek

Miłosierdzie to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę.

Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

- Pielgrzymkowy ruch do Santiago ożywa. Świadectwem tego jest ponad 5,5 tys. dróg św. Jakuba w Polsce - mówił ks. prof. Piotr Roszak.
Kolejne spotkanie composteliańskie zgromadziło 14 lipca w oliwskim kościele św. Jakuba parafian archikatedry oliwskiej oraz przybyłych gości. Tym razem przewodniczył mu ks. prof. Piotr Roszak, prodziekan Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu. Prelegent w niezwykle barwnym wykładzie streścił zarówno rys historyczny, idee oraz duchowość podejmowanego w ciągu wieków trudu pielgrzymowania do grobu św. Jakuba.
Ks. profesor zaznaczał, że spośród wyruszających na różne pątnicze szlaki, w średniowieczu tylko pielgrzymów udających się do Composteli, określano słowem "peregrini".
- Etymologia tego słowa wskazuje na kogoś, kto idzie przez pole, kogoś, kto musi przygotować się do drogi, pytać o nią, szukać znaków. Nie jest przypadkiem, że terminem tym określano w Cesarstwie Rzymskim osoby, które nie miały obywatelstwa rzymskiego. "Peregrini" w odróżnieniu od obywateli rzymskich, pozbawieni byli wszelkich uprawnień i byli zdani na łaskę i niełaskę mieszkańców - mówił ks. profesor.
- To dlatego św. Paweł mówi do chrześcijan mieszkających w Imperium Rzymskim, że są "pielgrzymami daleko od Pana". To podkreśla, że jesteśmy zdani na Boga, który prowadzi nas swoją Opatrznością - wyjaśniał.
Zaznaczał także, że formowanie się prawa międzynarodowego swoimi początkami sięga właśnie dostosowywania praw przynależnych pielgrzymom.
Wśród wielu poruszanych wątków znalazło się także omówienie znaczenia muszli, będącej znakiem pielgrzymujących drogą Camino.
- Jakubowa muszla była znakiem i zarazem dowodem, że dany człowiek doszedł do Santiago, ponieważ mógł znaleźć ją tylko i wyłącznie na wybrzeżu Atlantyku. Miasta płaciły pielgrzymom, którzy ofiarowywali modlitwy i trudy w intencji ich mieszkańców. Ta muszelka była swego rodzaju rozliczeniem z władzami miasta - opowiadał.
- Ci, którzy przeszli Drogę św. Jakuba, chcieli być chowani z tymi muszelkami. Naukowcy w różnych częściach Polski znaleźli siedem takich muszli w średniowiecznych grobach - mówił profesor.
- Mamy liczne świadectwa, że z Gdańska najczęściej pielgrzymowano właśnie do Composteli. Ludzie z południa Polski udawali się zwykle do Torunia, stamtąd Wisłą płynęli do Gdańska. Tu przesiadali się na statki, którymi docierali do La Coruña. Następnie tzw. Drogą Angielską szli do Santiago de Compostela - stwierdził ks. Roszak.
W słowie kapłana znalazło się także podkreślenie duchowego znaczenia drogi do grobu św. Jakuba.
- Pielgrzymowanie do Santiago daje ogromną okazję do przeżyć duchowych. Ta droga pełna jest niewiadomych. Zdawanie się na Pana Boga i na Jego Opatrzność jest niezwykłą lekcja dla ludzi, którzy w swoim życiu mają wszystko uporządkowane. W najbardziej nieoczekiwanych spotkaniach dokonują się rozmowy i przemiana serca. Udając się na szlak trzeba przygotować niewiele rzeczy. Przede wszystkim jednak trzeba przygotować serce - podkreślał.
- W pielgrzymce chodzi do dotarcia do sedna, do odkrycia Jezusa i spotkania z Nim. Jeżeli idziemy drogą Jakuba, chodzi o jego drogę wiary, którą my również w jakiejś mierze odczytujemy. A ona staje się wówczas naszą - dodał ks. P. Roszak.
Spotkanie ubogacił występ Chóru Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, który zaprezentował zgromadzonym nieznane pieśni composteliańskie.


Kuria Metropolitalna Gdańska

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa

tel.:(+48 58) 552-00-51
fax.: (+48 58) 552-27-75
kuria@diecezja.gda.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00